Hlavní obsah
Dospívající dívky by měly začít s pravidelnými návštěvami gynekologie, kde se dozví mnohé důležité informace nejen o očkování. Foto: Profimedia.cz

Obavy z očkování proti rakovině děložního čípku jsou liché, dušují se odborníci

Mezi vážné zdravotní problémy u žen, které jsou světově druhou nejčastější příčinou jejich úmrtí, patří karcinom děložního hrdla. Od roku 2006 se v Česku přistoupilo k očkování, jež doposud využilo necelých 100 tisíc pacientek.

Dospívající dívky by měly začít s pravidelnými návštěvami gynekologie, kde se dozví mnohé důležité informace nejen o očkování. Foto: Profimedia.cz
Obavy z očkování proti rakovině děložního čípku jsou liché, dušují se odborníci

Důvodem nízkého zájmu není slabá osvěta a neinformovanost veřejnosti, za malým počtem očkovaných stojí podle pediatrů a gynekologů současná ekonomická situace mnohých rodin, pro něž je investice 10 tisíc korun za vakcínu opravdu zátěží.

I když mnohé zdravotní pojišťovny na očkování přispívají, stále jsou rodiče mladých dívek do 15 let, jež jsou pro očkování nejvhodnější věkovou kategorií, na vážkách, zda do zdraví svých dcer investovat právě touto formou. Rovněž existuje část rodičů, kteří se brání z principu veškerému očkování.

Novinky se zeptaly pediatričky MUDr. Hany Cabrnochové, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti, co říká prosakujícím informacím ze zahraničí o části očkované populace, jež po vakcinaci trpěla nežádoucími projevy, jako byly křeče, ochrnutí či epileptické záchvaty.

Co si myslíte o těchto vedlejších účincích?

Dnešní očkovací látky jsou pod bedlivým dohledem mnoha pozorovacích agentur, ať už na české, evropské, nebo mezinárodní úrovni. Čas od času se k nám dostane informace, že určitá očkovací látka vyvolala nějaké komplikace. Vždy, když dojde k pečlivému sledování, se zjistí, že frekvence problému je stejná jako u populace, která očkována není.

Toto se objevilo například u chřipkové pandemie, kdy se začalo očkovat a v Česku prosakovaly různé informace o komplikacích. Ale ty by se objevily i v jiných souvislostech, nejen s očkováním.

Ale abych odpověděla na vaši otázku, dnes žádná jiná komplikace, než je uvedena v příbalovém letáku u konkrétní očkovací látky proti karcinomu děložního hrdla, prokázána nebyla. Na druhou stranu je třeba říci, že i očkování je lékem a každý lék nebo vakcinace s sebou určitá rizika nese. V příbalové informaci jsou tato rizika zmíněna, aby pacientka byla před aplikací řádně poučena.

Zaznamenali jste nějaké komplikace u českých pacientek?

Když se vedou tyto debaty, je třeba zmínit benefit takového očkování, který je nesporně vyšší než určitá, byť minimální míra rizika. Veškerou evidenci nad nežádoucími účinky eviduje Státní ústav pro ochranu léčiv, který vyhodnocuje a zveřejňuje nežádoucí účinky po vakcínách.

Žádné vážné problémy jsme nezaznamenali. S pacientkami se zachází jako při každém jiném očkování, pediatři, již očkování provádějí, jsou poučeni, že pacientka musí ještě chvíli čekat v čekárně a být sledována."

 

Výskyt závažných nežádoucích účinků se významně nelišil od skupiny, které bylo podáváno placebo
gynekolog Vladimír Dvořák

K problému možných komplikací se vyjádřil také předseda České gynekologické a porodnické společnosti MUDr. Vladimír Dvořák: "

"Klinické studie probíhaly na mnoha tisících ženách a výskyt závažných nežádoucích účinků se významně nelišil od skupiny, které bylo podáváno placebo (ve formě fyziologického roztoku).

Projekt 3. dávka zdarma pokračuje

Do konce roku 2010 mohou pacientky pojištěné pouze u VZP využít akce nazvané 3. dávka zdarma, jež běží v Česku už od května. V principu se jedná o to, že rodiče mladých dívek ušetří na třetí, poslední dávce a celá vakcinace je bude stát 6400 korun. Očkování probíhá u gynekologů, pediatrů a praktických lékařů. U nich je zároveň možno se informovat na podrobnosti ohledně vakcinace a způsobů platby.

Dětská Lékařka Hana Cabrnochová předložila doporučení očkovat 12-14leté dívky, jež ještě nezačaly s pohlavním životem. Očkování se doporučuje i sexuálně aktivním ženám (dle příbalové informace), stejně  jako pravidelné prohlídky u gynekologa.

Je samozřejmě možné odmítat vakcinaci jako takovou, ale to se týká marginálních skupin obyvatelstva, jako jsou ty, které prosazují porody v domácnosti. Pokud tedy někdo neodmítá vakcinaci jako takovou, pak očkování proti lidským papillomavirům lze označit jako jedno z nejbezpečnějších na světě." (Papillomaviry jsou základní příčinou rakoviny děložního čípku - pozn. red.)

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků