V porovnání se 70. lety minulého století lidé jedí o 650 kilokalorií denně více, což se velmi významně podepisuje na jejich zdraví.

„Našli jsme silné důkazy, že nezdravé stravování a nedostatek cvičení během delšího období vystavují lidi značnému riziku rozvoje cukrovky druhého typu a podstatnému poklesu mozkových funkcí, jako je demence a zmenšování mozku. Lidé si špatnou stravou a mizivým nebo skoro žádným cvičením doslova ujídají mozek,” upozorňuje profesor Australské národní univerzity Nicolas Cherbuin, hlavní autor studie zveřejněné v odborném časopise Frontiers in Neuroendocrinology.

Cherbuin také zjistil, že k poklesu zdraví mozku může docházet mnohem dříve v životě, než se původně předpokládalo, a to do značné míry vinou společnosti, která podporuje nezdravé volby v oblasti životního stylu.

„Napáchané škody jsou v podstatě nevratné, jakmile člověk dosáhne středního věku. Proto vyzýváme každého, aby jedl zdravě a dostal se do formy tak brzy, jak je možné - ideálně už v dětství, a když ne, tak pak v rané dospělosti,” doporučuje.

Pokud tak jedinci svůj životní styl včas nezmění, je větší pravděpodobnost, že budou ve vyšším věku trpět demencí a dalšími známkami kognitivních dysfunkcí včetně zmenšujícího se mozku.

Ve vyšším věku, tedy po šedesátce, je už na změny životního stylu příliš pozdě. Klíčová je strava v dětství a na počátku dospělosti.