Vědci zkoumali dietní záznamy 34 400 Američanů v letech 1971 a 2008 a fyzické aktivity 14 419 Američanů v letech 1988 a 2006. Na základě analýz všech dat došli k překvapujícímu zjištění.

Ačkoliv jedna osoba snědla v roce 2006 stejné množství kalorií v podobě nutričně velmi podobných jídel a přitom vykonávala shodné aktivity jako v roce 1988, její BMI bylo o 2,3 bodu vyšší. Jinými slovy, lidé jsou dnes o 10 % těžší než v roce 1980, i když mají stejnou dietu a cvičební plány.

„Je-li vám dnes 25 let, abyste nepřibírali na váze, pak musíte jíst mnohem méně a přitom cvičit více než vaši rodiče,” vysvětluje profesorka Jennifer Kuková z Toronto York University.

Samozřejmě mohou existovat i další specifické změny, které znesnadňují dnešním dospělým zůstat ve formě a být štíhlí, ale to je stále na bázi zkoumání.

Podle Kukové existují tři hypotézy, které za vším stojí

1) Vliv chemických látek obsažených v potravinách a v obalech potravin či nádobí, jako jsou pesticidy, zpomalovače hoření, hormonální disruptory apod.

2) Používání léků na předpis, jejichž spotřeba dramaticky vzrostla za posledních 30 let. Například antidepresiva typu SSRI, která jsou dnes běžně předepisována a která jsou i často spojována s přibýváním na váze.

3) Změna složení střevní mikroflóry - je známo, že existují střevní bakterie, které podporují vznik nadváhy i obezity. Pokud vezmeme v potaz, že hospodářská zvířata byla často léčena hormony a antibiotiky s cílem podpořit jejich růst, mohlo dojít k narušení střevní bakteriální mikroflóry, kde mohly začít převažovat právě ty bakterie, jež podporují tloustnutí. Podle doktorky Kukové zde mohou sehrávat i určitou roli umělá sladidla.

Lidé by tak měli být k jedincům s nadváhou či obezitou shovívavější. Mnozí je považují za líné požitkáře, ale realita může být úplně jiná.