Ze všeho nejvíce se Češi bojí zvířat, a to především pavouků, hadů, obecně hmyzu, myší a také obojživelníků (např. žab). Míra strachu z určitého zvířete se u jednotlivých lidí liší od schopnosti si na obávané zvíře sáhnout, až po nemožnost se na zvíře byť jen podívat. Dokonce existují ženy, které vyděsí pouhý obrázek s daným zvířetem. Muži jsou na tom s pohledem na obávané tvory lépe, sáhnutí jim ale vadí naprosto stejně jako ženám.

Dále lidé trpí často úzkostí z výšek (14 %), ale i z prostředí jako jsou voda a les. Z konkrétních situací má strach 13 % respondentů. Mezi nejčastěji zmiňované obávané situace patří pobyt v uzavřených, stísněných prostorách jako např. ve výtahu nebo v MHD. Lidé se ale bojí řady různých dalších věcí - někteří uvádějí, že mají strach z tmy, cizích lidí, odběru krve či smrti. Část respondentů nemá ráda davy lidí, jiní naopak mají strach ze samoty.

Z čeho strach pramení

Většina z těch, kteří trpí nějakou fobií nebo úzkostí, si neumí vysvětlit, proč tomu tak je. Přisuzuje to tedy svým charakterovým vlastnostem. Jako další příčiny jsou označovány nepříjemné zážitky v dětství nebo dědičnost po rodičích či prarodičích.

Co prožíváme při strachu

Nejčastějšími psychickými projevy našeho strachu jsou nervozita, neklid a pocit ohrožení. Z tělesných příznaků se typicky objevuje bušení srdce a zrychlený tep, chvění se či třes a také závrať.

Většina lidí své strachy zvládá. Podle průzkumu více než třetina dotazovaných trpících nějakým strachem tyto stavy  řeší poměrně klidně a přes všechny negativní pocity je dokáže i překonat.

Ostatní se se svým strachem vyrovnávají hůře a snaží se situacím, ze kterých mají strach, úplně vyhýbat. Skutečně diagnostikovanou fobii a tedy chorobný strach z věcí či situací má jen nepatrné procento lidí.

Přehled vážných i úsměvných fobií
Sociální fóbie
 strach ze sociálního (mezilidského) kontaktu
Humanofobie
 strach z lidí
Scopofobie
 strach z pohledů druhých
Demofobie
 strach z davů
Eremofobie
 strach ze samoty
Zoofobie
 strach z určitých zvířat
Coulrofobie
 strach z klaunů
Akrofobie
 strach z výšky
Klaustrofobie
 strach z uzavřených prostor
Aerofobie
 strach z létání
Ataxofobie
 strach ze špíny a nepořádku
Gefyrofobie
 strach z mostů
Gamofobie
 strach ze sňatku
Xenofobie
 strach z cizinců
Mageirocofobie
 strach z vaření
Démonofobie
strach  z démonů, duchů a strašidel
Filemafobie
strach  z líbání
Thanatofobie
 strach ze smrti
Obesofobie
 strach z tloustnutí
Nomofobie strach ze ztráty mobilního signálu
Venustrafobie strach z krásných žen
Cenosillicafobie strach z prázdné sklenice od piva