Hlavní obsah
V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Foto: Profimedia.cz

Předmanželská smlouva má v dnešní době skutečně smysl, i když neřeší vše

Zatímco manželský sňatek uzavírá stále méně lidí, neustále roste počet rozvodů. V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Obavy z případného rozvodu, tak partneři stále častěji řeší sepisováním předmanželské smlouvy, která by usnadnila majetkové vypořádání. Podle odborníků, ale vždy neřeší situaci, která by mohla nastat v případě úmrtí jednoho z manželů.

V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Foto: Profimedia.cz
Předmanželská smlouva má v dnešní době skutečně smysl, i když neřeší vše

Předmanželskou smlouvu lze upravit tak, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z partnerů, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů. Stejně tak se dají upravit práva k domům, bytům, pozemkům apod. pořizovaným v době manželství.

Díky smlouvě lze rozšířit i společné jmění manželů, kdy do něj jeden z manželů vloží například byt, chatu, automobil, nábytek či cokoliv jiného, co vlastnil již před manželstvím. Lze také smluvně dohodnout, že nevznikne žádné společné jmění. Potom bude společným vlastnictvím manželů jen běžné vybavení domácnosti.

Dohody se však nemusí týkat jen peněz, může jít ještě hlouběji. Lze do ní například zakotvit i podmínky péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i porozvodových tahanic.

Za společné jmění manželů lze považovat i dluhy

Málokdo si uvědomuje, že za společné jmění manželů lze považovat i dluhy partnera. Pokud se tak jeden z partnerů během manželství zadluží, pak bez smlouvy tyto dluhy mají povinnost splácet oba partneři a rozvod v tomto případě nic neřeší. Předmanželská smlouva proto může jednoho z partnerů chránit před věřiteli druhého, ovšem věřitel musí být předem obeznámen s existencí takové smlouvy, jinak je nemožné se na ni odkazovat.

"Problém nastává i v okamžiku, kdy zadlužený partner zemře. V takový okamžik je smlouva bezplatná. Zákon poskytuje pro tyto situace zvýšenou ochranu věřitelům, to znamená, že v případě úmrtí manžela zodpovídá druhý z partnerů za manželovy dluhy vždy,“ vysvětluje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Komu se vyplatí a komu ne

O smlouvě by především měli přemýšlet všichni, kdo podnikají či jsou společníky veřejných obchodních společností, členy statutárních orgánů apod. Nebo v okamžiku, kdy jeden do manželství vstupuje s výrazně vyšším majetkem či dluhem.

Uzavřít předmanželskou smlouvu se vyplácí i těm, kteří s ohledem na svoji současnou majetkovou pozici očekávají výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu.

Nevýhodnou může být smlouva především pro druhé strany, jež do manželství vstupují s nižšími příjmy. Koupí-li totiž movitější z partnerů během manželství například dům, pokud bude existovat smlouva, pak mu s největší pravděpodobností zůstane i po rozvodu. Když však smlouva nebude, pak se po rozvodu o dům budou dělit oba napůl.

Tyto nevýhody se většinou týkají žen, a to především v těch případech, kdy se žena vzdá kariéry a plně se věnuje jenom rodině apod. Velmi často jsou pak její příjmy minimální a veškeré výdaje bývají na straně manžela. V případě existence předmanželské smlouvy tak po rozvodu zůstává vše i v jeho vlastnictví.

Platná smlouva je jen od notáře

Aby předmanželská smlouva byla platná, musí být pořízena za účasti notáře. Notář většinou smlouvu nejen stvrdí tzv. notářským zápisem, ale také dokáže poradit s jejím obsahem. Povětšinou dokáže nalézt optimální řešení pro nejrůznější problémové a sporné body.

„S notářem je třeba aktivně spolupracovat a upozornit ho na nejrůznější majetek, souvislosti apod. Tak aby smlouva řešila skutečně všechny majetkové záležitosti, které mohou po rozvodu nastat,“ upozorňuje právní poradce Miroslav Zeman ze serveru Profipravnik.cz .

Smlouva by tedy měla řešit úpravu vlastnictví nemovitostí, úpravu odpovědnosti za závazky a úpravu vlastnictví movitých věcí a jiných majetkových práv - pohledávek, obchodních podílů apod.

„Pozor, ne vždy se musí jednat pouze o jasné osobní vlastnictví. Je třeba také upravit výslovně i práva k družstevnímu členství a případné nároky druhého manžela na společný nájem. S některými družstvy totiž mohou být v tomto ohledu poměrně velké problémy,“ radí Mgr. Zeman.

Smlouvu lze uzavřít i za trvání manželství

Manželé musí počítat i s tím, že za předmanželskou smlouvu a její notářský zápis i něco zaplatí. Odměna notáře se odvíjí od notářského tarifu s ohledem na hodnotu majetku, jehož se předmanželská smlouva týká. V případě, že ho nelze vyčíslit, stojí uzavření smlouvy 5 000 Kč. Ale jakmile je částka vyčíslena, ceny se pohybují od 4 000 do 13 000 korun dle hodnoty majetku smlouvou upravovaného. Záleží také na náročnosti dané smlouvy.

„Smlouvu lze uzavřít jak před sňatkem, tak samozřejmě i za trvání manželství, kdy si manželé upravují své vzájemné majetkové poměry. Uzavřenou smlouvu lze pak kdykoliv v budoucnu opět formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou,“ dodává Zeman.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků