Podle vědců z Illinois neovlivňuje štěstí a trvanlivost manželství ani tolik žena, jako právě muž. Pokud má vlídnou povahu a je navíc zdravý, je to výborný předpoklad, že bude tvořit šťastné a dlouholeté manželství. Vedle toho stejné vlastnosti u ženy nejsou tak důležité pro zvládání konfliktů v dlouhodobých vztazích.

„Pokud mají muži špatné zdraví, ženy uvádějí více konfliktů a problémů, ale když mají špatné zdraví ženy, muži nehodnotí manželství nijak hůř ve srovnání s tím, když je manželka zdravá,“ tvrdí doktor James Iveniuk z University of Chicago. Podle jeho objevů tak zdraví manžela ovlivňuje spokojenost ve vztahu více než zdraví manželky.

Pozitivní a vlídný muž - šťastné manželství

Při posuzování vlivu povahy manželů na kvalitu jejich vztahů Iveniuk zjistil, že je to hlavně povaha muže, která ovlivňuje to, jak oba potom hodnotí spokojenost a štěstí v manželství. Pozitivní a vlídný muž výrazně zvyšuje šanci, že dvojice bude mít šťastné a spokojené manželství a že ho tak bude hodnotit. Platí to i v případě, že je manželka méně pozitivní osobnost.

„Manželky, jejichž manželé projeví vyšší míru pozitivity, uvádějí méně konfliktů, zatímco pozitivita manželky nemá žádný vliv na to, kolik konfliktů a problémů v manželství uvádějí muži,“ dodává Iveniuk.