Proč jsou ženy tak stravovány pocitem společenského provinění, vysvětluje doktorka Itziar Etxebarriová vysokými očekáváními.

„To je způsobeno určitými výchovnými a vzdělávacími praktikami, které vyžadují od dívek a žen mnohem více než od mužů, tyto praktiky se navíc stále používají, přestože společnost věří opaku,“ tvrdí Etxebarriová z Univerzity v Baskicku.

Její tým sledoval pocit společenského provinění a mezilidskou vnímavost u 156 teenagerů, 96 adolescentů a 108 dospělých. Všechny tři věkové skupiny byly testovány a rozděleny podle pohlaví. Muži všech věkových skupin trpěli mnohem méně pocity provinění než ženy všech věkových skupin. Nejhůře na tom byly ženy ve věkové skupině 40 až 50 let, ale i teenagerky a adolescentky byly silně stíhány pocitem společenské viny.