Hlavní obsah
Předávání vysvědčení je pro řadu dětí obdobím stresu. Foto: Profimedia.cz

Pololetní vysvědčení signalizuje, co napravit. Výčitky ani tresty nic neřeší

Doba okolo předávání vysvědčení je pro řadu dětí obdobím stresu. Strach ze špatných známek a nepřiměřených reakcí rodičů je tak často dohání k vyhledání pomoci a v horších případech k útěkům z domova. Často za to mohou samotní rodiče a jejich neuvážená slova či činy.

Předávání vysvědčení je pro řadu dětí obdobím stresu. Foto: Profimedia.cz
Pololetní vysvědčení signalizuje, co napravit. Výčitky ani tresty nic neřeší

„Rodiče často řeknou věci, které nemyslí doslova. Například, se špatnými známkami se domů nevracej, apod. Mnohé děti ale nedokážou vyhodnotit míru nadsázky a rozhodnou se domů nepřijít,“ vysvětluje Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Běžný strach navíc velmi snadno může překročit pomyslnou hranici a přerůst ve stavy zoufalství, které pak mají velmi blízko ke zkratkovitému jednání v podobě útěků z domova či pokusů o sebevraždu. Pak se jedná opravdu o velmi vážné ohrožení.

„Děti, které se bojí ponižování a bití ze strany rodičů, mohou ze strachu raději zvolit útěk z domova – tedy nejistotu před nepříjemnou jistotou,” upozorňuje Kateřina Lišková z Linky bezpečí a dodává: „Někdy mohou být dětské obavy i objektivně  neopodstatněné, tedy že rodiče v podstatě nikdy předtím na špatné známky neadekvátně nereagovali. V takových případech může jít o problémy spjaté s osobností dítěte.”

Proto je tak důležité hned od počátku pátrat po hlubších příčinách strachu dítěte, případně do řešení zapojit i vhodného odborníka.

Na školní úspěšnost má vliv velké množství faktorů

Špatné známky na vysvědčení nemusí vždy znamenat jen malou snahu dítěte ve škole. Na školní úspěšnost dětí mají vliv i takové faktory, jako je důslednost rodičů při výchově, rodinná situace dítěte, vztahy ve třídě, vzájemná spolupráce mezi učiteli a rodiči a celkový přístup učitelů a vedení školy.

Známky tedy nejsou pouze vizitkou dítěte, ale také rodiče a v určité míře i školy. V každém případě hrozby, výčitky ani tresty u špatných známek nic neřeší. Rodiče by měli zachovat klid a vážit slova.

Zároveň by si měli uvědomit, že pokud by byli dobří rodiče, známky na vysvědčení by je nikdy nepřekvapily, jelikož by o studijních výsledcích svých potomků měli být pravidelně informováni. Ať už od samotných dětí, z žákovských knížek, nebo třídních schůzek. Již před vysvědčením by tedy měli vědět, kde mají jejich děti mezery a ty se snažit společným úsilím napravit.

Pokud má dítě opakované problémy s učením, je dobré oslovit odborníka z pedagogicko-psychologické poradny, který může nabídnout jak psychologické vyšetření, tak spolupráci při řešení různých druhů poruch učení.

Linka bezpečí a Rodičovská linka doporučuje
Sledujte vývoj školního prospěchu dítěte v průběhu celého roku.
Při reakci na vysvědčení se spíše soustřeďte nejdříve na pochvalu za to, co se dítěti podařilo, až pak na případný neúspěch.
Důrazně zvažte formu a všechny výroky, které chcete dítěti sdělit. Měly by být pro dítě srozumitelné a zároveň by ho neměly stresovat.
Nikdy nepoužívejte výhružky typu „Jestli dostaneš špatnou známku, nechoď domů …“
Zvažte, zda vaše nároky na dítě odpovídají jeho schopnostem, zda nemáte větší ambice na školní úspěšnost svého dítěte, než jsou jeho dispozice nebo aktuální možnosti.
Hledejte s dítětem příčinu neúspěchu - zjistěte, zda nepotřebuje v učení nějakou pomoc, a společně si naplánujte kroky na příští pololetí.
Nabídněte pomoc s úkoly. V případě, že hádky při přípravě do školy jsou na denním pořádku, je vhodné domluvit dítěti doučování.

Kam se v případě akutních problémů obrátit?

Děti se mohou obrátit na Linku bezpečí - zdarma a nonstop se dovolají na tel. číslo 116 111. Kromě něj je k dispozici i e-mailová poradna na pomoc@linkabezpeci.cz nebo online chat na adrese http://chat.linkabezpeci.cz.

Rodiče mohou využít služeb Rodičovské linky na tel. čísle 840 111 234 (1,60 Kč/min. z O2, 4,80 Kč/min z T-mobilu a 5,59 Kč/min z Vodafonu) a 606 021 021 (O2 operátor), na kterou se lze obracet: pondělí až čtvrtek: 13–19 hod. a pátek: 9–15 hod. Nebo mohou požádat o pomoc prostřednictvím e-mailové poradny pomoc@rodicovskalinka.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků