Hlavní obsah
 

Neléčená hyperaktivita dětí může vyústit až v kriminální chování

Určitě ze svého okolí znáte dítě, jež nepřetržitě zlobí, stále někde pobíhá, zdá se být nevychované, nedokáže vydržet u jedné činnosti či trápí ostatní. Pokud není vaše, kroutíte hlavou nad jeho vychováním. Ovšem když jste rodiči vy, oprávněně se ptáte, kde jste ve výchově udělali chybu.

 
Neléčená hyperaktivita dětí může vyústit až v kriminální chování

Přitom se vůbec nemusí jednat o výchovnou chybu rodičů, ale o vrozenou mozkovou vadu - hyperaktivitu s poruchou pozornosti (ADHD), s níž by se mělo rozhodně jít za odborníky.

Je hyperaktivita mýtem, či skutečnou poruchou?

Podle lékařů sdružených v organizaci Asociace dospělých pro hyperaktivní děti se jedná o neurovývojovou poruchu, jež pramení ze změněné neurobiologie mozku dítěte a dnes patří mezi nejlépe prozkoumané dětské psychiatrické diagnózy.

ADHD je psychiatrickou poruchou, může proto být diagnostikována pouze dětským psychiatrem, případně neurologem. V dospělosti ADHD někdy zmizí sama od sebe, ale nevyplatí se na to spoléhat. Důsledky neléčené poruchy mohou být tristní. Pacienti jsou náchylnější k závislostem na drogách, dopouští se kriminálního, asociálního chování a mají problémy v sociálních vztazích. Hyperaktivita se během dospívání transformuje do pocitů vnitřní úzkosti, napětí, deprese.

 

Stejně jako je někdo epileptik nebo trpí depresemi, ani v případě ADHD se nejedná o výmluvu.
Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

"Někdy je celý koncept ADHD zpochybňován, a to především neodborníky se svérázným pohledem na dětskou psychiku a výchovu. Ti často dávají vinu rodičům, někdy škole jako instituci, jež se dětské chování snaží direktivně standardizovat a nerespektuje individualitu dětí. Tyto argumenty ale neberou v potaz skutečné změny v mozku postiženého dítěte," tvrdí lékaři sdružení v Asociaci dospělých pro hyperaktivní děti.

Neléčená hypraktivita může být příčinou kriminálního chování v době dospívání či dospělosti.

Foto: Profimedia.cz

Stejně jako je někdo epileptik nebo trpí depresemi, ani v případě ADHD se nejedná o výmluvu. A pokyn dítěti „odnauč se takhle chovat“ k ničemu nepovede.

Projevy

Projevy ADHD lze rozdělit do tří kategorií: příznaky hyperaktivity, impulzivity a nepozornosti.

Nejvíce nápadné jsou děti s převládající nadměrnou aktivitou - nedokáží posedět na jednom místě, jsou zbrklé, neustále hovoří, často vyrušují nebo skáčou do řeči jiným. Tato forma ADHD se častěji projevuje u chlapců.

U děvčat se hyperaktivita projevuje často netečností.

Foto: Profimedia.cz

Dívky jsou naopak náchylnější k poruchám pozornosti - působí netečně, zasněně, mají potíže s dokončováním úkolů, ztrácí věci, často se straní okolí.

Dětský psychiatr vyvrátí, či potvrdí ADHD

Zda se jedná o ADHD, dokáže potvrdit či vyvrátit odborník - dětský psychiatr. Ten také stanoví vhodnou terapii, která se skládá z víceoborového přístupu. Spolupracovat musí psycholog, psychiatr, rodiče i učitelé.

Pokud mají rodiče či učitelé pochybnosti, zda se nejedná o mozkovou poruchu, měli by s dítětem vyrazit k psychiatrovi.

Foto: Profimedia.cz

Rodiče ve snaze vyhnout se stigmatizaci svého dítěte návštěvu dětského psychiatra často odkládají a prodlužují tak trápení sobě i svému dítěti. Ani speciální přístup a výchova většinou nestačí k tomu, aby se podařilo dítěti s ADHD zajistit lepší kvalitu života. Některé příznaky se mohou vlivem určitých výchovných metod zmírnit, mnohé ovšem přetrvají.

Hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD)

ADHD je zkratkou označující Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V překladu to znamená hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Dětí trpících ADHD je podle odhadů odborníků v České republice na dvacet tisíc, v populaci postihuje šest až devět procent dětí.

Řečí čísel v jedné školní třídě mohou být dvě děti trpící touto poruchou. Pokud není včas diagnostikována a léčena, mohou její důsledky ovlivnit budoucnost těchto dětí: častěji se dopouští delikventního, asociálního, kriminálního chování, mají problémy dokončit školu a jejich sociální vztahy jsou narušené.

Varovným údajem je, že většina těchto dětí se k lékaři nikdy nedostane. Jedním z důvodů je malá informovanost o této poruše, kterou je možné účinně léčit.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti je první svého druhu v Česku a má sloužit jako základna vzájemné komunikace mezi odbornou a laickou veřejností, mezi rodiči a učiteli, psychiatry, psychology, neurology i pediatry.

Cílem asociace je zvýšit informovanost veřejnosti o této poruše, již není radno zanedbávat. Portál www.adehade.cz poskytuje rady rodičům, jak vychovávat dítě s ADHD, učitelům, jak přistupovat k jejich výuce a lékařům dává k dispozici aktuální články a studie o této problematice.

Současně je možné využít on-line poradny odborníků, diskuse, kalendáře akcí a lékaři mají možnost zaregistrovat svoji ordinaci do databáze. Odborníci pomohou rodičům s vyhledáním vhodného odborníka z jejich okolí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků