Bolesti zad dnes trápí obrovské procento populace a málokdo se s nimi dokáže vypořádat. Největší podíl na tomto smutném faktu mají především sedavá zaměstnání, nedostatek pohybu a také absence bráničního dýchání.

K tomu, abychom se dokázali s bolestí zad vypořádat, budeme potřebovat několik základních anatomických znalostí, které se nám následně spojí s daným problémem a ukážou nám jeho nejjednodušší a nejefektivnější řešení.

1. Bolest v horní části zad

Pokud vás trápí bolest v horní části zad, s největší pravděpodobností bude souviset s výrazným hrbením. Tedy s problémem, při kterém jsou ramenní klouby a spolu s nimi i krční páteř taženy dopředu.

Prvním viníkem tohoto hrbení jsou velký a malý sval prsní. Ty se řadí do skupiny svalů tonických, které mají velkou tendenci ke zkrácení. Na obrázku můžete vidět způsob protažení prsních svalů.

Druhým viníkem jsou velký a malý sval rhombický. Ty mají svůj začátek na krčních a hrudních obratlích a upínají se na vnitřní okraj lopatky.

Hlavní funkcí těchto svalů je tah lopatky směrem k páteři. Jsou tedy ve velké míře zodpovědné za přitažení lopatek k sobě, velice často bývají ochablé.

Řešení

Pokud se zamyslíme nad nápravou a odstraněním uvedených bolestí, řešení se nám přímo nabízí. V první řadě budeme muset začít pravidelně protahovat prsní svalstvo, které, jak jsme si uvedli výše, táhne ramena nepřirozeně směrem dopředu.

Současně musíme začít posilovat svaly rhombické, jejichž posílením zlepšíme správnou pozici lopatek, čímž dojde ke kýženému narovnání a přirozenému vzpřímenému postoji. Na obrázku můžete vidět posílení mezilopatkového svalstva.

2. Bolest v dolní části zad

Pokud bychom se měli bavit o nejčastější bolesti zad, jednoznačně se bude jednat o problémy s bederní páteří. Bederní část páteře je jednoznačně nejvíce zatěžována, a tudíž je i nejzranitelnější.

Musíme si uvědomit, že pokud stojíme a držíme jakoukoli zátěž, všechna váha automaticky spočívá právě na obratlích bederní páteře. Na obrázku můžete vidět způsob protažení beder.

Pokud jsou svaly, které bederní páteř stabilizují, oslabené a nedokážou tak dané obratle a ploténky dostatečně stabilizovat, může dojít k nepříjemným zraněním a následné bolesti.

Velice častým příkladem uváděného zranění jsou například vyhřezlé ploténky. Čím více tyto stabilizační svaly ochabují, tím více se může páteř deformovat a je zranitelnější.

Řešení

Nejjednodušší způsob, jak se rozšířené bolesti zad zbavit, se nám opět přímo nabízí. Je potřeba uvolnit bedra, posílit střed těla a dostatečně tak stabilizovat páteř. K tomu výborně poslouží posilování středu těla, který je často označován jako core.

Skvělým způsobem, jak zlepšit pevný střed těla, je brániční dýchání, které má jednu velkou výhodu, a to tu, že jej můžete praktikovat kdykoli.

Jedná se o způsob dýchání, při kterém posouváte vdechnutý vzduch až do bránice, tedy do břicha. Ve své podstatě se jedná o způsob, při kterém se vám nezvedá  hrudník, ale břicho. Na obrázku můžete vidět způsob posílení středu těla.

Víte, že estrogen zpomaluje hubnutí a zamezuje procesům budujícím svalovou hmotu, u žen i mužů? Více se dozvíte na webu Supertělo.cz.