Austrálie v roce 2010 podala na Japonsko žalobu u Mezinárodního soudního dvora kvůli lovu velryb u Antarktidy. Podle ní nebyly velryby uloveny z vědeckých důvodů, jak se hájilo Tokio, ale z komerčních.

Japonsko se připojilo k moratoriu na komerční lov velryb z roku 1986. Využívá ale ustanovení, které umožňuje lov těchto velkých mořských savců k vědeckým účelům. Maso ulovených velryb se však prodávalo v restauracích a jeho konzumace byla propagována, takže podle Canberry šlo jen o zástěrku pro pokračující komerční lov.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Lov velryb japonskými rybáři

Zdroj: Reuters

Oficiálně má japonský výzkumný program Jarpa II zjistit, zda se komerční lov velryb vyplatí a je udržitelný z hlediska životního prostředí. Program je financován z prodeje velrybího masa na japonském trhu.

Japonsko si jako roční limit stanovilo v této oblasti 1035 ulovených velryb.

Velryby loví pro komerční využití jen Norsko a Island, které se ale na rozdíl od Japonska k moratoriu z roku 1986 nepřipojily.