Policie vyšetřovala, zda Mečiar nezneužil své pravomoci v době, kdy zastupoval prezidenta. Došla k závěru, že celá záležitost je promlčená.

Podle trestního řádu platného v době udělení amnestií v roce 1998 byla promlčecí lhůta deset let.

Mečiarovi hrozilo trestní stíhání za zneužívání pravomocí veřejného činitele po letošním zrušení amnestií na případ únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováče.

Kauza z 90. let

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal do ostrého sporu s tehdejším premiérem Mečiarem. V době sporu byl Kováč mladší 31. srpna 1995 unesen do Rakouska.

Podezření padlo na tajnou službu vedenou Mečiarovým oblíbencem Ivanem Lexou, Mečiar ale udělil všem podezřelým v roce 1998 amnestii. Mohl tak učinit proto, že nezastával jen funkci premiéra, nýbrž dočasně zastupoval i prezidenta.

Po odchodu Kováče staršího z funkce hlavy státu totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu vedenou Mečiarem.

Ústavní soud ve svém nálezu opakovaně konstatoval, že udělením amnestií Mečiar překročil pravomoci, zneužil svou moc, zpronevěřil se slibu premiéra a konal v rozporu s principy právního státu, aby tak ochránil sebe a své přímé podřízené.