Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) údajného Syřana zařadil do kategorie chráněné osoby, takže pobíral peníze jako uchazeč o azyl, ačkoli neuměl ani slovo arabsky. Pod jménem David Benjamin se hlásil v prosinci 2015 v záchytném středisku v Giessenu. Tvrdil, že je syrský křesťan francouzského původu. [celá zpráva]

„Nyní vyšlo najevo, že při azylovém řízení většinou mluvil německy. Vyplývá to z odpovědi berlínské vlády na písemnou interpelaci poslanecké frakce Zelených ve Spolkovém sněmu,“ napsal týdeník Der Spiegel.

Tlumočnice při přezkoumávání případu potvrdila, že hovořil „plynně německy s francouzským přízvukem“ a že na mnohé otázky odpovídal ihned v němčině, aniž vyčkal na překlad do francouzštiny.

Úředník si to už nepamatuje

Původní informace přitom za jazyk, jímž „Syřan“ komunikoval, označovaly francouzštinu. Sýrie byla v letech 1918 až 1946 francouzským mandátním územím, takže zvládnutí francouzského jazyka považují dodnes tamní elity, především akademické, za otázku prestiže.

O Frankovi A. rozhodoval nováček v BAMF, jenž krátce předtím absolvoval čtyřtýdenní zaškolení. Mezi květnem a prosincem loňského roku mu na stole skončilo 435 žádostí o azyl.

„Na Franka A. si nevzpomíná, sdělila vnitřní kontrola,“ upozornil Der Spiegel.