„Pomáháme si vzájemně. Psům žijícím v útulku pomáháme, aby si co možná nejrychleji našli nové rodiny,“ citoval server index.hu vězně Jánose Antala Buruse.

Výcvik se uskutečňuje ve velmi uvolněné atmosféře. Neexistují tresty a za splněný úkol dostávají psi odměnu ve formě granulí. „Na čtyřnohých cvičencích je vidět uvolnění a motivaci, vždyť po celou dobu vrtí chvosty,“ říká spokojeně autorka projektu Vanda Töröová.

Pro odsouzence je tzv. zrcadlový způsob cvičení rovněž poučný. Naučí se vzájemně si pomáhat a vidí, že pokud chtějí něčeho dosáhnout, nemusí být agresivní. „V chování vězňů, kteří se terapie účastní, vidíme pozitivní změny,“ uvedl Péter Pancsusák, ředitel věznice ve městě Tiszalök.

Po sedmi týdnech intenzívního cvičení následují zkoušky, kde se hodnotí vězni-cvičitelé i psi. Pes musí dokázat následovat pána u nohy, sednout si, lehnout a zůstat na místě.

Program není úplnou novinkou. První takové pokusy se uskutečnily před šesti lety, ale plně se rozeběhly až v roce 2014. Do programu se zapojilo několik desítek odsouzených.