„Obracím se na všechny potenciální ekonomické migranty, ať už jsou odkudkoliv. Nechoďte do Evropy. Nevěřte pašerákům. Neriskujte své životy a peníze pro nic,“ vyzval Tusk a dodal, že „Řecko ani žádná jiná evropská země již nebudou tranzitní zemí a Schengenská pravidla znovu vstoupí v platnost“.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Po setkání s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem Tusk také vyzval, aby se jednotlivé členské státy Unie vyvarovaly dalších opatření na vlastní pěst.

Pomůžeme těm, kdo to skutečně potřebují

Těm, kdo pomoc skutečně potřebují, naopak předseda Evropské rady slíbil důslednější pomoc a uvítal čerstvý plán Evropské komise na poskytnutí dalších prostředků zemím zasaženým přílivem uprchlíků, zejména Řecku.

„S posilováním kontroly našich vnějších hranic musíme masivně zvýšit podporu syrským uprchlíkům a zemím sousedícím se Sýrii a stejně tak i pomoci řešit negativní důsledky v nejvíce postižených členských státech, a to především v Řecku. To je nanejvýš naléhavá záležitost," řekl Tusk.

Jeho výzva přichází v době, kdy se na řecké straně řecko-makedonské hranice tísní na 25 tisíc migrantů, kteří měli v úmyslu pokračovat po takzvané balkánské cestě dále do západní Evropy. Makedonie ale většinu z nich odmítá pustit. Uprchlíci přesto, poněkud paradoxně, požadují vstup do nečlenské země ze členské.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Uprchlíci opět blokují koleje na řecko-makedonské hranici

Ve volném průchodu jim ale nejprve začali bránit Rakušané, kteří začali pouštět jen omezené množství migrantů ze Sýrie a Iráku, později se k nim přidaly i balkánské země. [celá zpráva]

Tsipras se znovu opřel do V4

Řecký premiér Alexis Tsipras po setkání s Tuskem prohlásil, že Řecko čelí migrační zátěži, která není přiměřená jeho možnostem. Řekl ale, že se v chování k uprchlíkům drželo "hodnot a kultury", které jsou jiným evropským státům "bohužel cizí".

Patrně tím narážel na země Visegrádské čtyřky, tedy i Česko, jež odmítají přistoupit na plošné kvóty na rozdělení uprchlíků mezi všechny členské země. Ty prosazuje Evropská komise a například Německo, připomněla ČTK.

"Doufáme, že EU výslovně uzná, že Řecko nemůže tu zátěž nést samo. To znamená spravedlivé rozdělení břemene. Existují sankce pro ty, kteří nerespektují Evropskou úmluvu," dodal. Podle něho musí dojít na urychlené přerozdělení uprchlíků mezi všechny státy EU, a to i těch z Turecka.