„Změna klimatu je jedním ze základních úkolů lidstva a morální otázkou, která zahrnuje dialog vedený s úctou se všemi složkami společnosti,” zdůraznil nejvyšší představitel Spojených národů v prohlášení. „Lidstvo má povinnost chránit náš společný domov, planetu Zemi, a projevit solidaritu s nejchudšími a nejzranitelnějšími, kteří nejvíce trpí změnami klimatu," dodal.

V této souvislosti Pan Ki-mun důrazně apeloval na vlády, „aby národní zájmy podřídily zájmům obecným a aby přijaly ambiciózní, univerzální dohodu o klimatu” během mezinárodní konference, která se má tímto tématem zabývat mezi 30. listopadem a 11. prosincem letošního roku ve francouzské metropoli.

Papež v encyklice mimo jiné konstatuje, že hlavní příčinou oteplování, jež ničí planetu, je lidská činnost, a nabádá celé lidstvo, nejen věřící, aby bojovalo proti oteplování „pozměněním životního stylu, výroby a spotřeby”. [celá zpráva]

Ocenění se hlavě římskokatolické církve dostalo od Obamy, který otázku klimatu zařadil mezi svoje politické priority. „Vítám encykliku Jeho Svatosti papeže Františka a hluboce obdivuji papežovo rozhodnutí,” reagoval Obama. Jde podle něj o jasnou a významnou snahu plnou morální autority pohnout touto záležitostí kupředu.

Františka podpořil mezi jinými i francouzský prezident François Hollande. „Ve chvíli, kdy se Francie připravuje na klimatická jednání, chci tuto výzvu adresovanou veřejnosti i vládám na celém světě přivítat," uvedl v prohlášení. Zároveň vyjádřil naději, že papežův „jedinečný hlas byl slyšet na všech kontinentech".

Malý: Přelomový dokument

Mezi těmi, kdo čtvrteční počin hlavy katolické církve ocenili, byl například český biskup Václav Malý. Encykliku označil za přelomový dokument a vyzdvihl, že se v něm papež obrací na všechny obyvatele planety bez ohledu na to, zda jsou křesťany či jaká je jejich politická orientace.

Mezinárodní organizace ochránců přírody Greenpeace z encykliky vyvodila, že František žádá „hlasitě a jasně” bezodkladné zahájení ústupu od fosilních paliv, které tolik poškozují životní prostředí. České Hnutí Duha v této souvislosti připomnělo, že Česká republika je jedním z největších producentů emisí skleníkových plynů v Evropě v přepočtu na hlavu, a vláda by proto měla přijmout antifosilní zákon podle britského vzoru.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) ale upozornil, že sama církev by měla papežova následovat činy. „František označil ochranu přírody za hlavní věc. Nyní jde o to, aby jeho poselství bylo přijato na všech úrovních církevní hierarchie a bylo odpovídajícím způsobem uplatněno,” řekl mluvčí WWF Eberhard Brandes.

Bush: Politizace víry

Ne všude ale bylo papežovo poselství přijato příznivě. Zejména řada amerických republikánských politiků odmítajících, že by se lidská činnost rozhodujícím způsobem podílela na oteplování klimatu, encykliku odmítla s poukazem na to, že jde o politickou záležitost, nikoli církevní.

„Nemyslím, že bychom měli politizovat naši víru. Myslím si, že náboženství by nám mělo pomáhat stát se lepšími lidmi a méně by se mělo zabývat věcmi, které zasahují do politiky,” uvedl uchazeč o republikánskou nominaci na amerického prezidenta Jeb Bush. „Respektuji papeže, je to úžasná vedoucí osobnost, ale tento problém by měl být řešen na politickém poli... Nechodím na mši, abych poslouchal řeči o ekonomice a politice,” řekl rovněž.