„Je to šokující,“ komentoval výsledky výzkumu Klaus Schröder. Shrnující zprávu s kolegy nazval Pozdní vítězství diktatury?

Výzkumníci se dotazovali více než 7 500 německých školáků ve věku okolo 15 let na vlády, které v minulosti řídily Německo. Asi jen polovina adolescentů bez váhání uvedla, že nacistický režim byl diktaturou, a pouhá třetina si to samé myslela o komunistickém režimu v bývalém východním Německu.

Ani o režimu v bývalém západním Německu nemá nová generace příliš ponětí. Jen polovina dotázaných uvedla, že to byl demokratický systém. Žáci ale možná netuší, co znamenají pojmy demokracie či diktatura, protože jen asi 60 procent uvedlo, že současný systém je demokratický.

Nejlépe si vedli studenti v bývalých východoněmeckých spolkových zemích Durynsku a Sasku-Anhaltsku. Naopak nejhůře odpovídali žáci v západní zemi Severní Porýní-Westfálsko.