Hašek se za účasti českého velvyslance u Svatého stolce Pavla Vošalíka a dalších zástupců kraje zúčastnil na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu generální audience u papeže.

Dvouhodinové ceremonii přihlíželo několik desítek tisíc poutníků z celého světa.

Hejtman při setkání papeže pozdravil a předal mu dar Jihomoravského kraje, plastiku Zvěstování Panny Marie od brněnského řezbáře Jiřího Netíka. V osobním rozhovoru pozval Hašek Svatého otce k návštěvě jižní Moravy v roce 2013, kdy si připomeneme 1 150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na jižní Moravu.

Papež poděkoval hejtmanovi za krásný dar a vzpomněl krátce svoji návštěvu Brna na podzim 2009, kdy sloužil mši na brněnském letišti pro více než 100 000 poutníků z celé Evropy.

„Osobní setkání s papežem i atmosféra celé generální audience na mne mimořádně silně zapůsobily a budou nezapomenutelným zážitkem stejně jako návštěva papeže v Brně před dvěma roky. Náš kraj připravuje důstojné připomenutí výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Bude nám velkou ctí, pokud v tomto roce papež Benedikt XVI. přijede,“ uvedl hejtman Hašek.