Mezi Lisabonsko smlouvou, chartou a dekrety prezidenta Beneše není podle Fica žádný právní vztah. „Charta základních práv se uplatňuje v členských státech výlučně tehdy, když vykonávají právo Evropské unie. Benešovy dekrety nejsou právem Evropské unie , ale jsou součástí právního pořádku Slovenské republiky a České republiky,“ dodal Fico.

Slovensko podle Fica nemělo za těchto okolností žádný důvod postupovat tak, jako Česká republika. „Je tady vláda, v níž silně dominuje sociálnědemokratická strana a my jsme nechtěli z občanů Slovenské republiky udělat občany druhé kategorie. Myslíme si, že charta lidských práv, která je součástí Lisabonské smlouvy je mimořádně důležitá pro občany Slovenska. My bychom v žádném případě nešli tou cestou, jako Česká republika, že bychom odepřeli občanům právo domáhat se u soudu ochrany jejich práv,“ dodal.

Slovensko podle Fica respektuje rozhodnutí České republiky. „Je to suverénní rozhodnutí českých politiků, že nechtějí garantovat českým občanům sociální práva, které jsou uvedeny v chartě lidských práv, která je součástí Lisabonské smlouvy. Naši lidé tuto chartu potřebují a v případě, že jejich práva budou porušena, potřebují mít možnost obrátit se k domácímu soudu nebo k mezinárodnímu soudu v Lucemburku a žádat o ochranu,“ konstatoval Fico.

Občané České republiky se podle Fica nebudou moci soudně chránit, pokud budou porušeny jejich práva. „Projevil se vliv konzervativních politiků v České republice, kteří měli výhrady k sociálním právům a prostě se rozhodli, že nebudou garantovat občanům země práva, které jsou v chartě uvedena a nedají jim soudní ochranu. Ale to nemá nic společného s dekrety prezidenta Beneše,“ uvedl Fico.

Ficův obrat

Český premiér Jan Fischer odmítl, že by se na Čechy nevztahovala listina základních práv a svobod EU, a právní experti s ním souhlasí. Dojednaná výjimka zajišťuje, aby uplatňování práv obsažených v listině EU nepřekročilo rámec pravomocí unie, a nezasahovalo tak do oblastí, které jsou mimo působnost práva EU upraveny výlučně vnitrostátními předpisy ČR. [celá zpráva]

Slovenský premiér původně avizoval, že by Slovensko na v pátek skončeném summitu v Bruselu mohlo požadovat stejnou výjimku jako ČR. Ve čtvrtek ale uvedl, že se Bratislava spokojí s výkladovým pravidlem pro tematiku dekretů, aby bylo jasné, že se Benešových dekretů není třeba obávat. Do závěrečného protokolu pak Slováci skutečně prosadili dvě věty, které jsou citacemi z unijní smlouvy a listiny práv v protokolu. Slova dekrety či retroaktivita se v nich nevyskytují.