„Chtěl bych říci těmto francouzským dětem, že nikdo z nich nebude souzen pro barvu pleti ani adresu bydliště,“ prohlásil Sarkozy. Prezident pomoc podmínil aktivní spoluprací těch, kteří se skutečně chtějí ze své nelehké situace dostat.

Ruku v ruce s pomocí by mělo dojít i ke zlepšení bezpečnosti na předměstích. Sarkozyho plán předpokládá posílení policejních jednotek o 4 000 mužů a nesmlouvavý boj proti kriminálním živlům.

Plán "Naděje na předměstí"
Do programu by se mohlo zapojit až 100 000 mladých lidí. Plán by jim měl umožnit zejména doplnit si dodatečně vzdělání a získat lepší uplatnění na pracovním trhu.
Nejlepší žáci předměstských škol by také podle Sarkozyho měli mít možnost přejít na prestižní internátní školy, aby nebyli nuceni navštěvovat pouze na vzdělávací instituce v místě bydliště.
Na zlepšení infrastruktury je v projektu vyčleněno půl miliardy eur. Celková suma, na kterou by celý plán přišel nebyla vyčíslena.

Imigranty má přijímat parlament

Prezident taktéž navrhl, aby Francie každoročně stanovovala přistěhovalecké kvóty. O počtu přistěhovalců, které daný rok Francie přijme, by tak rozhodoval parlament.