Německý fyzik, který se proslavil zejména díky své teorii relativity, přednášel roku 1922 na několika konferencích v Japonsku. Původ dvou ručně psaných poznámek popsal jejich nynější majitel.

Einstein nechtěl nechat poslíčka, který mu přinesl do tokijského hotelu Imperial poštu, odejít s prázdnou. Nikdo už neví, zda muž odmítl spropitné kvůli místním zvyklostem, anebo zda u sebe Einstein neměl peníze. Buď jak buď, vědec dal kurýrovi do ruky dvě německy psané poznámky.

Jednou budou mít cenu, tušil Einstein

„Pokud budete mít štěstí, budou mít tyto poznámky jednou větší cenu než nějaké spropitné," řekl Einstein podle nynějšího majitele zápisků, jímž je příbuzný poslíčka.

Na jedné z poznámek, kterou fyzik napsal na papír s logem hotelu, stojí: „Klidný a skromný život přináší více radosti než honba za úspěchem, z níž plyne jen věčný nepokoj." Na druhý, bílý papír si Einstein zapsal přísloví: "Kde je vůle, tam je cesta."

Oba zápisky se budou v úterý dražit v jeruzalémské aukční síni Winner's. Mezi draženými věcmi budou i dva dopisy, které Einstein napsal na sklonku života.