„Byl to čin ryzího zla,“ prohlásil prezident a dodal, že celý americký národ prožívá smutek, šok, zármutek i zlobu.

„Bylo brutálně zavražděno více než 50 lidí a stovky dalších byly zraněny,“ připomněl Trump a doplnil: „Nařídil jsem, aby na jejich památku vlajka zavlála na půl žerdi,“ doplnil.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Střelba v Las Vegas zachycená návštěvníkem koncertu

Trump vyjádřil soustrast pozůstalým a jejich rodinám i stovkám lidí, kteří byli při útoku zraněni, slíbil podporu. „Modlíme se za vás a jsme tu pro vás,“ prohlásil.

Současně ocenil „zázračnou rychlost“ a nasazení policie i ostatních záchranných složek. Prezident uvedl, že díky rychlé reakci bylo zachráněno mnoho ohrožených životů.

Donald Trump řekl, že pro Američany nastal temný den a snaha nalézt otázky po smyslu se bude v takovou chvíli hledat těžko. Vyjádřil naději, že i „ta nejtemnější místa může osvětlit byť jenom jediné světlo“.