Tagg Romney se neudržel, když se ho jedna místní rozhlasová stanice zeptala, jaké to bylo slyšet, když prezident USA označil jeho otce za lháře. Popsal své rozpoložení emotivně: „To by jeden vyskočil ze svého sedadla přímo na pódium a jednu mu vrazil.“

Bratr mě párkrát praštil a jsem si jist, že se Obama nemá čeho bát.Josh Romney

Hned ale dodal: „Jenže víte, že to nemůžete udělat, za prvé proto, že je tam plno tajných, a také kvůli tomu, že víte, že zkoušejí všechno, co lze, aby udělali z mého otce něco, co není.“

Tagg Romney ještě dodal, že rodina musí takové výpady očekávat: „Dali jste se na to, a tak přijímáte rány a odrážíte je.“

Už před omluvou se snažil dopad vyjádření zmírnit Taggův o pět let mladší bratr Josh. „Bratr mě párkrát praštil a jsem si jist, že se Obama nemá čeho bát.“