Jan Pavel II. se poprvé za 26 let v čele katolické církve nezúčastnil nedělní modlitby Anděl Páně. "Žádám vás, abyste mě provázeli ve svých modlitbách," tlumočil Sandri na náměstí svatého Petra přání čtyřiaosmdesátiletého papeže.

Papež se objevil za oknem v desátém patře kliniky Gemelli neočekávaně a většina z asi 200 lidí před budovou ho podle agentury AFP neviděla. Po jeho objevení se rozhostilo dlouhé ticho následované potleskem.

Strnule a křehce působící papež nejprve věřícím za zavřeným oknem požehnal, pak zamával a ukázal si na hrdlo, které mu bylo operováno. Po asi dvou minutách ho asistenti odvezli od okna a zatáhli závěsy.

"Vám všem na náměstí svatého Petra jsem blízko," četl Sandri papežovo poselství. "Děkuji vám z celého srdce a cítím, že jsem vám duchovně blízko... Žádám vás, abyste mě provázeli, především ve vašich modlitbách."

Nedělní polední modlitba Anděl Páně se čte všude, kam papež zavítá a Jan Pavel II. tuto tradici udržuje od doby, co se stal papežem. Dokonce i čtyři dny po atentátu v květnu 1981, kdy byl těžce zraněn, požehnal věřícím prostřednictvím rozhlasu z nemocničního lůžka.

Dnešní papežovo poselství zdůrazňovalo hodnotu utrpení s tím, že "každá forma lidského utrpení sebou nese boží příslib spasení a radosti". "Chci, aby toto poselství útěchy a naděje dorazilo... zejména k těm, kdo zažívají těžké časy a kdo trpí na těle i na duchu," četl Sandri z papežova poselství.

Papež řídí církev perem a bločkem

Lékaři v pátek zakázali papeži Janu Pavlovi II. (84) mluvit. Stalo se tak po provedení tracheotomie, tedy otevření dýchacího otvoru přímo do průdušnice.

Vatikán vzápětí oznámil, že k řízení církve stačí nejvyššímu představiteli katolické církve na zemi i kuličkové pero a bloček. Psací náčiní leží na stolku přímo u papežovy postele. Jan Pavel II. tak může vyjadřovat své osobní potřeby i přání a především vést církev i přes potíže s řečí.

Písemné poznámky přebírají papežovi nejbližší střídající se u jeho lůžka. Jde především o papežova osobního tajemníka Stanislawa Dziwisze a jeho zástupce Mieczyslawa Mokrzyckého a také o oddanou sestru Tobianu, která má rovněž lékařský diplom.