Hlavní obsah
Volby 2020: Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev Foto: Novinky

Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev

Volby do krajských zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Volby probíhají během posledních 30 dnů před uplynutím volebního období, přesné dny voleb stanovuje prezident republiky.

Volby 2020: Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev Foto: Novinky
Jak probíhají volby do krajských zastupitelstev

V dubnu 2020 vyhlásil prezident Miloš Zeman dny konání krajských voleb pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00. Volí se ve všech krajích s výjimkou Prahy.

Současně se ve třetině republiky bude konat první kolo voleb do Senátu.

Volby se do zastupitelstev krajů konají podle zásad poměrného zastoupení. Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozděluje v prvním skrutiniu. Mandáty získají jen politické strany, hnutí, které v rámci kraje získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji.

Pasivní volební právo

Členem zastupitelstva může být zvolen každý volič, funkce je však neslučitelná s funkcí na ministerstvu, ústředním orgánu státní správy, orgánu státní správy s celostátní působností či mj. funkcí v orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností kraje.

Uvolní-li se mandát v zastupitelstvu kraje v průběhu funkčního období, nastupuje na něj náhradník ze stejné politické strany, hnutí či koalice podle pořadí na hlasovacím lístku. Není-li žádný náhradník, mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva.

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice je povinna si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu. Pro krajské volby 2020 jsou účty přístupné zde.

Aktivní volební právo

Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do územního obvodu kraje.

Překážky výkonu volebního práva ve volbách do krajských zastupitelstev dle zákona č. 130/2000 Sb.
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Ve vyhrazeném prostoru vkládá volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na něm může zakroužkováním pořadového čísla označit nejvýše 4 kandidáty, kterým dává přednost. Na kandidátní listině strany, hnutí či koalice může být uvedeno nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.

Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat osobně u obecního úřadu do uzavření stálého seznamu voličů (30. 9. 2020 v 16:00) nebo podáním nejméně 7 dní předem v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem či elektronicky přes datovou schránku.

S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v němž je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či cestovním pasem ČR. Zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků