Hlavní obsah
Archeologie pravěkých Čech Foto: ČTK

Vychází nejrozsáhlejší dílo o českém pravěku

Archeologický ústav Akademie věd vydal doposud nejrozsáhlejší osmidílné kompendium o českém pravěku. Publikace s názvem Archeologie pravěkých Čech shrnuje současné vědomosti i různé názory a interpretace týkající se tématu. Předkládá přístupy, které se jeví jako perspektivní a naznačuje, do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty.

Archeologie pravěkých Čech Foto: ČTK
Vychází nejrozsáhlejší dílo o českém pravěku

Poslední velké kompendium pravěkých dějin Čech vyšlo před více než třiceti lety. Potřebu nového souhrnu vědomostí vyvoly změny ve společnosti i posun ve výzkumných metodách doprovázeného množstvím nových poznatků.

Konkrétní podobu dostala myšlenka na novou publikaci již v roce 2000, ale postup práce zdržela přírodní katastrofa, která postihla Archeologický ústav i s jeho laboratořemi, archivy a knihovnou, totiž povodeň v roce 2002.

Úvodní svazek vymezuje téma archeologie a seznamuje s její teorií, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím. Svazky 2-8 se věnují systematickému výkladu jednotlivých období pravěku od paleolitu až po dobu římskou a stěhování národů.

Zásadní je spolupráce s přírodními vědami

Autoři a editoři se čtenářům snaží přiblížit archeologii jako komplexní obor, schopný vstřebávat podněty prakticky ze všech vědních disciplín. Naprosto zásadní je úzká spolupráce s přírodními vědami.

Na jedné straně stojí takové obory jako je archeogenetika (použití molekulárně biologických metod v antropologii minulých populací), archeobotanika, archeozoologie, které se týkají bezprostředně vývoje člověka a jeho přírodního prostředí. Na straně druhé můžeme zaznamenat výrazný rozvoj nedestruktivních metod používaných při průzkumech krajiny (geofyzikální metody, letecká archeologie).

Nově nebo v daleko větší míře jsou aplikovány zejména matematické a statistické metody a geografické informační systémy. Digitalizace dat umožňuje práci s velkými soubory a zpřístupňuje jejich dokumentaci; je také podmínkou studia prostorově rozsáhlých nadregionálních entit.

Nová práce dává v osmi dílech k dispozici 1445 tiskových stran textu, které obsahují i mapové podklady a typologické tabulky, a 128 stran barevných obrazových příloh. Na textu spolupracovalo 49 odborníků z 15 různých vědeckých institucí pod vedením dvou hlavních editorů a dalších pěti editorů jednotlivých svazků. Všechny svazky jsou koncipovány tak, aby byly užitečné jak odborníkům, tak studentům a zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Archeologie pravěkých Čech. Sv. 1-8
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie (editoři)

Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.2007-2008

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků