Hlavní obsah

Týden pro inkluzi se zaměří na lidi se ztíženým přístupem ke vzdělání

Každý člověk má právo na vzdělání – ne každému se ale v praxi daří toto právo uplatnit. Existuje mnoho sociálních skupin, které mají ke vzdělání velmi omezený přístup, nebo jsou z něj v horším případě vyloučeni zcela. Právě na tuto problematiku se zaměřuje mezinárodní akce nazvaná "Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi".

Týden pro inkluzi se zaměří na lidi se ztíženým přístupem ke vzdělání

Hlavní myšlenkou akce, která se uskuteční v týdnu od 29. září do 5. října 2008, je společné vzdělávání – tedy zapojení lidí s postižením do běžného chodu společnosti s cílem sblížit tyto dva světy a ukázat, že jsou si spíše podobné, než odlišné. Týden pro inkluzi 2008 bude probíhat jak na školní půdě, tak v prostředí zainteresovaných organizací.

Zapojit se mohou mateřské, základní, střední i vysoké školy, svou účastí však mohou přispět též poradenská centra, dobrovolnické či mládežnické organizace, divadla, nebo skautské a sportovní kluby. Podmínkou účasti je uspořádání jakékoli společné aktivity lidí s postižením a bez něj.

"Společné vzdělávání", tedy jakési motto celé akce předznamenává, v jakém duchu se týden pro inkluzi 2008 ponese. Půjde především o vytváření společných zážitků a budování tolerance tak, aby bylo možné jedince se znevýhodněním natrvalo začlenit do výuky na klasických školách a běžného života vůbec.

Snaha o změnu v sociální politice

Jedním z hlavních záměrů organizace Rytmus a Quip – Společnost pro změnu, která celou akci pořádá, je tedy společně se zasadit o změnu v sociální politice a pokusit se přimět zaměstnavatele a ředitele univerzit k vytváření lepších podmínek pro začlenění dosud vyloučených jedinců do každodenního života.

Týdenní akce bude probíhat v několika zemích světa – svou účastí přispěje například Velká Británie, Norsko, Maďarsko, Ukrajina, Německo a mnoho dalších. V Čechách bude týden pro inkluzi probíhat v Praze, Liberci, Opavě, Teplicích a v desítkách dalších měst.

Středem zájmu ovšem nebudou pouze lidé s postižením, ale též lidé různých ras a národností, sexuální orientace či lidé se špatným sociálním zázemím, kteří mají ke vzdělání ztížený přístup. Záštitu nad celou akcí do svých rukou převzali člen Evropské komise Vladimír Špidla, ministr školství Ondřej Liška a ministryně vlády Džamila Stehlíková.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků