Hlavní obsah

Na plzeňských právech plní „normu“ na 111 procent

Podle hodnocení Akreditační komise MŠMT vykazuje magisterské studium Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni závažné nedostatky a doktorské studium nesplňuje základní kritéria pro doktorský studijní program.

Na plzeňských právech plní „normu“ na 111 procent

Akreditační komise shledala, že má fakulta potenciál a podmínky pro úspěšnou realizaci bakalářského stupně studia, závěrečné práce mají dobrou úroveň a studenti bakalářského a magisterského studia výuku hodnotí převážně kladně. Ovšem zejména personální zaměření a odborné aktivity u magisterského a personální zabezpečení a vědecká činnost u doktorského studijního programu jsou velmi problematické. Zprávu Akreditační komise si v plném znění můžete stáhnout na stránkách MŠMT.

Nízká odbornost, nejasnosti v personálním zabezpečení

Kritiku si vysloužilo zejména složení komisí hodnotících doktorské práce studentů, které často neodpovídá oboru, ve kterém probíhá obhajoba. Problémy se objevily také v souvislosti s prodloužením platnosti akreditace magisterského studijního programu, žádost totiž vykazovala závažné formální i obsahové nedostatky (a to i po dopracování vyžádaném Akreditační komisí).

Zpráva mimo jiné uvádí, že „v nové žádosti je uvedeno, že ohledně předmětů společného základu je 49 % přednášeno profesory a docenty, 52 % odbornými asistenty a 10 % externími odborníky (což je celkem 111 %, takže některé z údajů nemohou být správné)“ a že nejsou naplněny standardy stanovené komisí, které vyžadují, aby nejméně 60 % přednášek vyučovali profesoři či docenti příslušného odborného zaměření.

Zpráva dále na základě součtu úvazků u některých vyučujících vyjadřuje pochybnost o fyzické zvladatelnosti výuky, „natož dostatečném časovém prostoru k realizaci související výzkumné činnosti“.

Co se týče vědecké a výzkumné činnosti, komise ve zprávě konstatuje, že fakulta v současné době neřeší žádný grant či výzkumný projekt, ačkoli někteří pracovníci řeší granty na jiných pracovištích. Personální zabezpečení fakulty je dle komise nedostatečné, zejména panuje nedostatek habilitovaných vyučujících a profesorů.
Nejasnosti shledala komise ohledně přijímacích řízení (u absolventů bakalářských programů Právní specializace), jisté problémy nalezla i u organizace celoživotního vzdělávání a objemu výuky.

Doktorské studium omezit, magisterské s podmínkou

Mezi doporučení, která Akreditační komise pro fakultu vypracovala, patří zejména rozšířit nabídku volitelných předmětů orientovaných na cizojazyčnou průpravu, zvýšit povědomí u studentů o možnosti hodnocení výuky, zlepšit elektronickou komunikaci studijního oddělení se studenty, upravit podmínky pro přijímací řízení pro absolventy bakalářského studia právní specializace do magisterského studia Právo a právní věda, věnovat pozornost personálnímu zabezpečení a výrazně zvýšit vědeckou a výzkumnou činnost fakulty.

Akreditační komise MŠMT

Akreditační komise dle svého statutu pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. K tomuto cíli zejména hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení.

AK doporučuje prodloužit platnost akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda o 4 roky. Pokud fakulta neodstraní nedostatky, na které Komise poukazuje, „bude AK navrhovat ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách MŠMT omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu uchazeče“. Co se týče doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, „AK navrhuje prodloužit platnost akreditace o 4 roky pouze na dostudování stávajících studentů a zároveň ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách navrhuje MŠMT omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu uchazeče“.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků