Hlavní obsah

Evaluace není jen hodnocení

První školní den jsme se v televizních zprávách, v novinách i na internetu dozvěděli, že nový školní rok přináší pokračování školské reformy. Jak zjistíme, zda se školy skutečně zlepšují?

Evaluace není jen hodnocení

Je to právě proces evaluace, pomocí kterého na českých školách zjišťujeme, zda jsou naplňovány cíle školní reformy. Odpoví nám na otázky „Jak můžeme změřit, zda učíme dobře?“, „Co chceme ještě zlepšit?“, „Jak se dále zlepšovat?“ a „Proč?“

Tento často skloňovaný termín v prostředí našich škol za sebou skrývá shromažďování informací a komplexní evaluační analýzu podle určitých kritérií. Jde o systematickou, pravidelnou činnost, která nám umožňuje další kvalifikované rozhodování a plánování o vzdělávacím procesu. Je to důležitý mechanismus pedagogické práce školy a jak je zřejmé, nejde o standardní hodnocení, ale o širší, souhrnný pohled na výchovu a vzdělávání.

Pokud hovoříme o autoevaluaci, máme na mysli zjišťování, zda jsme dosáhli předem stanoveného cíle. Vlastní hodnocení se provádí za období jednoho nebo dvou školních let. Ředitel školy má nelehký úkol - s pedagogickou radou projednat a zpracovat do konce září příslušného školního roku (v němž se hodnocení provádí) strukturu a postup hodnocení ve své škole.

Komplexní evaluační analýza by měla vypovídat zejména o tom, jak škola naplňuje cíle stanovené v rámcových a školních vzdělávacích programech, v kterých oblastech škola dosahuje dobrých výsledků, kde je potřeba úroveň a podmínky vzdělávání zlepšit. Do zpracování hodnocení by měli být zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. V rámci autoevaluace se škola v neposlední řadě zaměřuje na zjištění, jaké jsou výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech.

Hodnocení vlastní výchovně vzdělávací činnosti je proces, který může pomoci zlepšit vzdělávání a povede nás ke kvalitnímu školství. Školy jsou odpovědné za kvalitu své práce, pomáhají jim s tím různé komerční subjekty. V České republice se totiž jedná o problematiku poměrně novou a nevyzkoušenou, je to po všech stránkách nelehký úkol.

Pro školní evaluaci najdeme na našem trhu přímo zacílené projekty. Na Slovensku existuje projekt Komparo, v České republice realizují testování na základních školách společnosti Kalibro a Cermat, Komplexní evaluační analýzu pro české školy poskytuje společnost Scio.

Zpráva Mezinárodní komise UNESCO definuje čtyři základní pilíře změn našeho školství. Musíme se učit poznávat, učit se žít společně, učit se být a učit se jednat. Učení na našich školách má být spojeno s porozuměním, jinak řečeno: naše děti nemají jen memorovat, učení má být smysluplné. Děti se již na základních školách mají učit se učit.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků