Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě oslavila v loňském roce 30 let své existence. Dlouhodobě patří ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice. Studuje zde téměř 6 tisíc studentů. Fakulta nabízí strukturované studium, tedy tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studijní programy. Uplatnění nabízí i zájemcům o doktorandské studium.

Vybrané obory fakulta nabízí v kombinované formě, některé obory jsou přizpůsobeny specifickým potřebám tělesně handicapovaných, vybrané předměty mohou být studovány v anglickém jazyce. V rámci celoživotního vzdělávání jsou nabízeny dvouleté kurzy Ekonomika cestovního ruchu, Ekonomika podniku, Eurospráva, Finance, Management-marketing, Účetnictví a daně, Veřejná ekonomika a správa a Veřejná správa, bezpečnost a ochrana.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava nabízí možnost přizpůsobení přijímacího řízení, resp. studia pro studenty se zrakovým handicapem. Na fakultě funguje Centrum pro pomoc studentům se specifickými požadavky. Více na http://www.slunecnice.vsb.cz.

Ekonomická fakulta demonstruje svoji kvalitu uplatněním absolventů v prestižních nadnárodních společnostech či ve státní správě. Studenty se snaží nasměrovat i k tomu, aby zakládaly vlastní firmy. Kvalita systému řízení fakulty byla ohodnocena získáním certifikátu jakosti ISO 9001 a cenou Ministerstva vnitra „Organizace dobré veřejné služby“.