Hlavní obsah
Praktická výuka na Střední odborné škole Jarov v Praze (ilustrační snímek) Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Střední odborné školy musejí do září 2022 „zmodernizovat” učební plány

Střední odborné školy musejí nejpozději do září 2022 aktualizovat své vzdělávací programy podle úprav, o kterých rozhodlo ministerstvo školství. Změny se budou týkat odborné složky učiva, ekonomického a informatického vzdělávání. Do vzdělávacích plánů úřad doplnil vazbu oboru na Národní soustavu kvalifikací a zapracoval změny modelu maturitní zkoušky.

Praktická výuka na Střední odborné škole Jarov v Praze (ilustrační snímek) Foto: Kateřina Šulová, ČTK
Střední odborné školy musejí do září 2022 „zmodernizovat” učební plány

Národní pedagogický institut připravil k úpravám webové stránky, kde školy najdou přehled ve změnách v různých oborech a mohou tam získat i pomoc při zavádění novinek do školních vzdělávacích programů.

Z analýz Národního pedagogického institutu z roku 2019 plyne, že na pozici odpovídající svému vzdělání pracuje asi 44 procent absolventů SOŠ.

Upravené rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání vydalo ministerstvo loni v září. Východiskem byl návrh pojetí revize vzdělávacích plánů v letech 2016 až 2020. Nejpozději od září 2022 se změna dotkne zhruba 300 tisíc studentů, kteří navštěvují přibližně 1000 středních odborných škol v ČR.

MŠMT: Aby absolventi obstáli na trhu práce

Cílem aktualizací je podle ministerstva vytvoření podmínek pro to, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce. Žáci by měli získávat znalosti a dovednosti, které odpovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k celoživotnímu učení.

Co se týká konkrétních změn, jde o úpravy v odborném učivu, v ekonomickém a informatickém vzdělávání. Do odborného vzdělávání se např. doplnily nové technologie, některé učivo se naopak odstranilo jako již nadbytečné. Pro různé obory také vznikly návodné školní vzdělávací plány, kterými se školy mohou inspirovat při tvorbě vlastních osnov.

Obsah ekonomického vzdělávání má klást větší důraz na podnikavost. Ministerstvo z něj nově vypustilo ekonomickou teorii a fakta o EU, školy budou moct tuto látku učit dobrovolně.

Úřad také aktualizoval standard finanční gramotnosti žáků podle požadavků, které v roce 2017 stanovilo ministerstvo financí. Nová koncepce informatiky se zatím týká jen oboru Informační technologie a škol, které se účastní pokusného ověřování.

Do vzdělávacích plánů se navíc doplnila vazba na Národní soustavu kvalifikací (NSK), což je registr všech profesních kvalifikací uznávaných na území ČR. NSK popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání a definuje požadavky pro kvalifikaci bez ohledu na způsob jejího získání. Odkazy na NSK mohou být podle ministerstva pro školy inspirací při tvorbě učebních plánů pro užší specializace.

Zohlednění změn u maturit

Zároveň se v rámcových vzdělávacích plánech zohlednily změny maturit z loňského roku, tedy převedení ústní a písemné zkoušky z češtiny a cizího jazyka z úrovně státu do škol.

Podle neziskové společnosti EDUin je ve středním odborném vzdělávání až 300 oborů, které jsou si mnohdy velmi podobné. Uchazeči se v nich špatně orientují a někdy si pak zvolí obor, který jim nakonec nevyhovuje.

Z analýz Národního pedagogického institutu (NPI) z roku 2019 plyne, že na pozici odpovídající svému vzdělání pracuje asi 44 procent absolventů středních odborných škol. Přes 38 procent jich nalezlo uplatnění v zaměstnáních, kde kvalifikaci ze školy nevyužijí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků