Hlavní obsah

Rektorem Univerzity Palackého byl zvolen profesor Miroslav Mašláň

Ve druhém kole byl včera na zasedání Akademického senátu UP tajnou volbou zvolen kandidátem na rektora pro funkční období 2010–2014 profesor Miroslav Mašláň, vedoucí Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty.

Rektorem Univerzity Palackého byl zvolen profesor Miroslav Mašláň

Ze třiadvaceti přítomných členů AS UP mu svůj hlas dalo 14 senátorů, profesor Ivo Barteček získal devět hlasů.  Do druhého kola postoupili tito dva kandidáti, když v prvním kole získali 12 respektive 9 hlasů. Stávající rektor profesor Lubomír Dvořák v prvním kole získal dva hlasy a Jaroslav Vomáčka žádný, do druhého kola nepostoupili.

Mezi hlavní cíle, na něž se chce nový rektor zaměřit, bude patřit především zvýšení vědecké úrovně a prestiže UP, a to zejména důraznějším zapojením fakult a kateder do mezinárodních výzkumných programů a získáváním nových kolegů jak z řad absolventů dlouhodobých zahraničních pobytů, tak i z vědecky významných pracovišť ve světě.

Důraz bude klást rovněž na motivační mechanismy, které by posílily aktivity ve prospěch UP ze strany jednotlivých pracovníků, ústavů, kateder i fakult. Pozornost by měla být dále věnována kvalitě studia a uplatnění absolventů, oboustranně prospěšné spolupráci s uživatelskou sférou, oblasti marketingu a využití strukturálních fondů v letech 2009–2015.

Spolupráci s krajem a městem by mělo podpořit mj. vytvoření pozice emisara. V oblasti organizace a řízení bude příští rektor usilovat o nastavení kvalitního manažerského systému řízení; tým prorektorů by měl krom dosavadních oblastí zahrnout také úseky rozvoje a informačních technologií.

Profil nového rektora UP

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (1957, ženatý, tři děti), vedoucí Katedry experimentální fyziky PřF UP působí mj. v Centru pro výzkum nanomateriálů. Je koordinátorem projektu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP, jenž je připravován v rámci evropského operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Hlavní oblastí odborného zájmu prof. M. Mašláně je Mössbauerova spektroskopie a její aplikace v mineralogii a chemii, především při studiu částic oxidů železa. Prof. M. Mašláň se zabývá také metodikou mössbauerovských měření a konstrukcí spektrometrů a detektorů. Je zakladatelem Vědecko-technického parku UP, řešitel 11 projektů s úhrnnou dotací nad 160 miliónů korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků