Hlavní obsah

Pět evropských vysokoškolských týmů prozkoumá vilu Tugendhat

Odborníci na restaurování z pěti vysokoškolských institucí tří evropských zemí se tento týden sešli ve známé funkcionalistické vile Tugendhat v Brně, aby zahájili rozsáhlý restaurátorský průzkum. Českou republiku zastupují specialisté z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Pět evropských vysokoškolských týmů prozkoumá vilu Tugendhat

Vila Tugendhat, postavená podle návrhů Ludwiga Miese van der Rohe v letech 1928 – 1930, je od roku 2001 zařazena do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO a byla v letech 2003 – 2008 podrobena odbornému prozkoumání.

Právě zahajovaný průzkum představuje pokračování těchto prací a zároveň by měl uzavřít interdisciplinární restaurátorské průzkumy. Na jejich základě by se mělo přistoupit k obnově této unikátní funkcionalistické památky.

Jak obnovit původní materiály

„Dosud provedené restaurátorské průzkumy objasnily převážnou část technologie provedení a původního vzhledu povrchů všech podstatných oblastí materiálů použitých ve vile – dřeva, kovu, kamene, omítek. V případě dalších materiálů, jako jsou lakované povrchy dřeva, barevně pojednané nebo zušlechtěné povrchy kovů či kamene, byl rozsah jejich dochování zatím zjišťován jen zčásti. Před zahájením vlastních restaurátorských prací je tedy nutné vyřešit ještě některé otázky týkající se především upřesnění postupu obnovy těchto materiálů - povrchů architektury jako jsou omítky, dřevěné součásti interiéru, kovové a kamenné prvky apod.“, sdělil děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer, který práce fakulty na místě řídí.

Na základě průzkumu vznikne projekt obnovy povrchů

Na základě odborného průzkumu, který se v týdnu mezi 1. - 6. březnem 2010 provádí pod odborným názvem „CIC - Conservation Investigation Campaign“, bude zpracován projekt obnovy jednotlivých povrchů a materiálů, které se dochovaly jako originální - původní části vily, který bude obsahovat i návrhy na jejich konzervaci, restaurování, případnou rekonstrukci a péči. Tyto návrhy pak poslouží pro následné provedení vlastních restaurátorských prací, které provedou vybraní specialisté na restaurování a umělecké řemeslo.

Vedoucí projektu Ivo Hammer, emeritní profesor Vysoké školy užitých věd a umění v Hildesheimu, k zahájení restaurátorského průzkumu uvedl:

„S ohledem na mimořádný význam materiality povrchů vily Tugendhat v rámci uměleckého konceptu architektury Ludwiga Miese van der Rohe má průzkum a dokumentace původních materiálů a povrchů pro zachování autenticity památky nenahraditelné postavení. Mimo to jsou restaurátorské průzkumy, s ohledem na nutnost zachování historicky relevantní originální substance, i nezbytným předpokladem pro profesionálně prováděné plánování a kalkulaci konzervace a restaurování této památky.“

Co má za úkol Fakulta restaurování UP

Úlohou litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice je upřesnění postupu obnovy kamenných prvků ve vile - travertinové dlažby a schodiště v interiérech i exteriérech. Fakulta restaurování se navíc stala ve spolupráci s prof. Hammerem hlavním organizačním koordinátorem průzkumného projektu.

Průběžná zpráva restaurátorského průzkumu bude zpracována do konce července 2010.

Závěrečná zpráva o provedených průzkumech bude pak předložena městu Brno do konce roku 2010.

Které školy se podílejí na restaurátorském průzkumu vily Tugendhat
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli
Univerzita užitého umění ve Vídni (Institut pro konzervaci a restaurování - specializované obory objekt a přírodní vědy/laboratoř)
Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech (studijní obor restaurování, specializace konzervování a restaurování historických nástěnných maleb a barevnosti v architektuře)
Vysoká škola v Kolíně nad Rýnem (Fakulta kulturních věd, Institut pro restaurátorskou a konzervátorskou vědu, studijní směr dřevo a moderní materiály)
Vysoká škola užitých věd a umění v Hildesheimu (Fakulta péče o kulturní památky, studijní směr nábytek a objekty ze dřeva a nástěnná malba/povrch architektury) za úzké spolupráce s městem Brnem, Muzeem města Brna a státní památkovou péčí
yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků