Hlavní obsah
Na zkoušku z češtiny bude hodina, na matematiku o deset minut více. Foto: Pavel Karban, Právo

Otázky pro přijímačky na střední školy budou utajovány jako válečné plány

Jednotné přijímačky na střední školy z češtiny a matematiky, které zavedl nový školský zákon, bude příští rok provázet přísné utajení, jako kdyby šlo o válečné plány. Snahou je dokonale zamezit jakémukoliv úniku informací o obsahu zkoušek.

Na zkoušku z češtiny bude hodina, na matematiku o deset minut více. Foto: Pavel Karban, Právo
Otázky pro přijímačky na střední školy budou utajovány jako válečné plány

Vyhláška ministerstva školství, která upraví pravidla pro jejich konání, dokonce obsahuje termín „bezpečnostní incident“.

Tím je situace, kdy se k obsahu zadání zkoušek z obou předmětů dostane před jejich oficiálním zahájením kdokoli nepovolaný. A nepovolanými jsou prakticky všichni, kromě ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nebo jím písemně pověřeného zaměstnance.

Pokud by tedy něco předem prosáklo na veřejnost a ohrozilo by to řádný průběh zkoušky, pak by mohla být zrušena a přeložena na náhradní termín. O tom, jak bude případně potrestán ten, kdo informace vynese, vyhláška nehovoří.

Vše bude v protokolu

Testové sešity a záznamové archy ředitelům škol dovezou pracovníci centra v zapečetěné bezpečnostní schránce nejpozději den před dnem, kdy uchazeči o studium zasednou k jejich řešení. Ředitel zkontroluje, že je schránka neporušená, a spolu s doručitelem podepíší protokol o předání.

Učitelé dostanou testy do rukou až dvacet minut před hodinou H.

Učitelé ve třídách, kteří budou na samotnou zkoušku dohlížet, dostanou testy do rukou až dvacet minut před hodinou H. A to vždy před každou zkouškou zvlášť.
Jejich povinností bude zkontrolovat, že obal testů nebyl porušen, a teprve pak budou moci před zraky adeptů zkoušky balíček rozpečetit. Každý svůj úkon, včetně příslušného času, budou muset zaznamenat do protokolu.

„V protokolu o průběhu jednotné zkoušky v učebně se uvádějí veškeré okolnosti, které by mohly mít vliv na její průběh a hodnocení. Připojí se případné námitky uchazečů,“ uvádí se v návrhu vyhlášky, která musí být hotova do konce letošního října.

Na češtinu hodina

Na zkoušku z češtiny bude hodina, na matematiku o deset minut více. Výjimku budou mít cizinci, kteří v ČR žijí méně než čtyři roky a nepožádají o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ti dostanou na její vypracování čtvrthodinu navíc a mohou mít k dispozici překladový slovník. Ostatní budou moci použít jen pomůcky, které stanoví centrum.

Zkouška bude obsahovat uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. Všechny vyplněné odpovědi budou nejméně pět let archivovány ve škole.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků