Hlavní obsah

Masarykova univerzita se podílí na strategii Age managementu

Počet ekonomicky závislých lidí v České republice podle odborníků vzroste do roku 2050 na téměř dvojnásobek, pokud se včas nepodaří zvýšit zaměstnanost lidí nad 50 let.

Masarykova univerzita se podílí na strategii Age managementu

V důsledku demografického vývoje se totiž nejpočetnější skupinou v české populaci brzy stanou právě lidé ve věku od 50 do 64 let, jejichž zaměstnanost se nyní pohybuje jen kolem 59 %.

Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení zaměstnanosti v této věkové skupině, přinesl projekt Strategie Age Managementu v ČR, vedený Asociací institucí vzdělávání dospělých v ČR, na němž se podílí i odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MU).

V rámci projektu odborníci srovnali situaci v České republice a ve Finsku, které patří k nejaktivnějším zemím EU při řešení otázky zaměstnávaní stárnoucí populace. „Na rozdíl od Finska se v České republice dosud nepodařilo skloubit podmínky pro odchody do důchodu v připravované důchodové reformě s aktivní politikou zaměstnanosti a s podporou pracovní schopnosti stárnoucí populace,“ shrnula výsledky studie vedoucí expertního týmu Milada Rabušicová z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.

Situace se ještě zhorší

Starší pracovníci jsou přitom nejvíce ohroženi v situaci, kdy přijdou o zaměstnání a musí si znovu hledat práci. V následujících letech se situace ještě zhorší, protože lidí hledajících v tomto věku práci bude přibývat.

„Možnost získat znovu práci je u těchto lidí závislá na jejich kvalifikaci a schopnosti adaptovat se na současné požadavky trhu práce. Navíc je na starší pracovníky pohlíženo stereotypně,“ upozornil člen expertního týmu projektu Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.

Řada zaměstnavatelů je přesvědčena, že se lidé po 50 letech věku hůře učí novým věcem, hůře se adaptují na změny a pracují nižším tempem než lidé mladší, doplnil Novotný. Odborníci přitom poukazují na to, že zaměstnávaní starších lidí přináší i výhody.

Starší lidé mají více zkušeností 

Při řešení praktických problémů mohou například využívat zkušenosti, které mladí nemají, připomíná studie. Dlouholeté výzkumy a pozorování navíc vyvracejí mýtus, že starší lidé nemají dostatečný potenciál pro učení. Lidé v tomto věku dokáží lépe využívat všechny informace, jejich zkušenost ovlivňuje i přístup k různým situacím a jejich následné interpretaci, disponují tedy nespornými výhodami.

Pro zohlednění všech specifik zaměstnávání lidí nad 50 let navrhují odborníci začít mezi zaměstnavateli v ČR prosazovat systém řízení zohledňující věk zaměstnanců, který zahrnuje doporučení v těchto oblastech: péče o zdraví; restrukturalizace pracovních míst; rozvoj pracovního prostředí; přizpůsobení organizace práce; hledání řešení, která omezují fyzickou zátěž pracovníků; řízení směn podle podnětů zaměstnanců; rozvoje mezigenerační spolupráce; podpory a propagace rozvoje fyzické kondice zaměstnanců; rozvoje personálních strategií s přihlédnutím k potřebě age managementu; uspokojení z práce a zachování pracovní pohody.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků