Hlavní obsah
Ředitel SIC Vilém Růžička Foto: Středočeské inovační centrum

Inovace vždy začíná v člověku, tvrdí šéf inovačního centra Vilém Růžička

Středočeský kraj oznámil svou ambici stát se inovačním lídrem ČR. Co to přesně znamená? Znamená to naplno využít inovačního potenciálu, který máme v regionálních firmách, vědecko-výzkumných organizacích a hlavně v lidech. Protože inovace začíná v člověku, touhou něco změnit. V rozhovoru pro Novinky to prohlásil Vilém Růžička, ředitel Středočeského inovačního centra (SIC). Vyzdvihl i důležitost mezioborové spolupráce.

Ředitel SIC Vilém Růžička Foto: Středočeské inovační centrum
Inovace vždy začíná v člověku, tvrdí šéf inovačního centra Vilém Růžička

Co mohou lidé v současnosti v rámci inovací přinést nebo změnit?

Inovace začíná touhou změnit sebe, své okolí, podnikání, svět. Majitel výrobní firmy se rozhodne investovat do nových strojů, aby měl kvalitnější výrobky a stal se konkurenceschopnější.

Vědec se rozhodne vylepšit složení staršího léku proti rakovině a vytvoří novou, ještě účinnější látku, která může pomoci mnoha pacientům.

Starosta obce, kde mají problémy s vodou a velké výdaje za veřejné osvětlení, chce využít moderní technologie v oblasti vodohospodářství a úspornějších světel.

To jsou jen ilustrační příklady?

Ne, to nejsou vymyšlené příklady, ale příběhy Středočeského kraje, který spolu s Prahou tvoří více než 50 procent vědeckovýzkumné kapacity ČR. Nachází se v něm přes 25 špičkových pracovišť v čele s centry nadnárodního významu a akademickými ústavy.

Z top 100 firemních investorů do výzkumu a vývoje (VaV) v Evropské unii má ve Středočeském kraji sídlo či pobočku hned 13 firem.

Doba kamenná neskončila proto, že by došlo kamení.

V roce 2017 činily celkové investice do VaV v kraji 14 miliard Kč. Firemní sektor tvořil 85 procent – pro porovnání, v celém Česku je to pouze 55 procent. Kraj má navíc dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, kolem tří procent. Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7000 zaměstnanců, podnikatelský sektor v regionu reprezentuje téměř 30 tisíc firem.

A právě proto máme ambice stát se inovačním lídrem České republiky a přitom společně s dalšími regiony naplňovat společnou vizi „Czech Republic – The Country For The Future“ (Česká republika – Země pro budoucnost).

Jakou roli v tom hraje právě SIC?

Naše centrum (s hlavním sídlem v Praze – pozn. red.) je klíčovým nástrojem. Skrze SIC kraj podporuje lokální firmy nejen finančně, ale také různými programy, poradenstvím a propojováním s výzkumnými organizacemi a zástupci měst i obcí.

Pro každou cílovou skupinu máme vyčleněný tým odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují a následně navrhují konkrétní služby, projekty a programy od poradenství až po administraci dotačních programů.

Zaměřujeme se na vzdělávání v přírodních a technických oborech, protože s inovačním myšlením a podporou podnikavosti je třeba začínat už na základních školách.

Jaké jsou konkrétní nástroje SIC, které by teoreticky mohly posunout kraj, potažmo ČR, mezi nejinovativnější země Evropy?

Je jich mnoho. Administračně i aplikačně nejrychlejší jsou Středočeské inovační a kreativní vouchery. Dále je to například program Platinn. Ten spočívá ve spolupráci vedení firmy, inovačního manažera ze SIC a jednoho z více než 80 expertů. Jeho úlohou je s pomocí managementu společnosti identifikovat klíčové problémy bránící dalšímu rozvoji firmy, naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci.

Jaké změny konkrétně?

Kupříkladu v oblasti nových produktů či rozvoje obchodu, strategie a vnitrofiremních hodnot nebo při zajištění a efektivním řízení finančních zdrojů a interních procesů.

SIC je zároveň platformou pro transfer technologií od našich partnerů z USA do srdce Evropy a poté do dalších zemí, jako je třeba Ukrajina se svým obrovským trhem.

Existují nějaké překážky?

Doba kamenná neskončila proto, že by došlo kamení. Skončila díky inovacím a novým materiálům. Překážkou je pouze neochota hledat nová řešení a nekomunikovat mezi sebou.

Představili jste novou značku Inovace v srdci – k čemu slouží?

Inovace v srdci není jen značka. Je to společná myšlenka, filozofie, životní styl, a to pro vědce, studenty, podnikatele, starosty a nadšené obyvatele Středočeského kraje. Pro všechny, kteří chtějí hledat nové cesty a nová řešení.

Má za cíl zpřístupňovat a popularizovat úspěchy široké veřejnosti i firmám a výzkumným ústavům, usnadňovat spolupráci a informovat o možnostech využití inovačního potenciálu.

Spolupracujete s řadou ústavů, které mají za sebou mezinárodní úspěchy. Můžete zmínit ty, které vám přijdou nejpřínosnější?

Výzkumné organizace a centra ve Středočeském kraji se zaměřují na různé obory. Převážně technické, přírodovědné, zemědělské, ale i humanitní. Všechny z nich přispívají k řešení současných problémů společnosti a snaží se dělat náš život kvalitnější a bezpečnější.

Těžko vybrat, které úspěchy jsou menší či větší. Může to být nejsilnější vědecký laser na světě v Dolních Břežanech.

Superlaser v Dolních Břežanech je v naprosto sterilním prostředí.

Foto: Novinky

Dále objev nového léku proti rakovině prsu, který se uskutečnil v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy. V Astronomickém ústavu Akademie věd ČR spolupracují na vývoji družice směřující ke Slunci.

Mezinárodní přesah má též technologie S.A.W.E.R. na získávání vody ze vzduchu, která bude představena na výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Stojí za ní tým odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Buštěhradu.

S.A.W.E.R.

Foto: UCEEB ČVUT

Jednou z klíčových činností SIC je propojování místních firem, které chtějí inovovat, s vědeckými a výzkumnými institucemi. Jak to reálně funguje?

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních třech letech finanční podporu od kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty.

Loni to využily firmy z oblasti zemědělství, logistiky i zdravotnictví. Může to pomáhat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich šance na úspěch.

Během krátké doby se podařilo v kraji vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci soukromého sektoru s výzkumnou sférou. Za jednu z velkých výhod považuji, když se mohou firmy plně soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma nemůže zajistit vlastními silami.

Máte nějaký příběh, kde tato spolupráce zafungovala?

Ve společnosti IQ Structures využili voucher na zakázkový vývoj, který spočíval ve zkoumání zcela nové konstrukce nano-reliéfů pro průmyslové využití. Partnerem projektu byl Fyzikální ústav AV ČR.

Z jiné oblasti je spolupráce pivovaru Ferdinand a Výzkumného ústavu potravinářského. Výsledkem výzkumu je bezlepkové pivo v duchu moderních trendů zdravé výživy i potřeb celiaků.

Na vývoji nové střešní tašky s kvalitnějším řešením větrání spolupracuje firma Tondach s výzkumníky z VUT Brno.

Spolupracujete nějak i se školami? Co obecně soudíte o spolupráci (technologických) firem se (středním) školstvím?

Úzce spolupracujeme se Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) v Mladé Boleslavi na projektu SIC LAB – jedná se o poradensko-vzdělávací workshop, díky kterému si studenti mohou ověřit, že právě jejich nápad má šanci na úspěch. Je určen všem začínajícím podnikatelům a vizionářům, kteří buď chtějí rozjet vlastní podnikání, nebo ve své existující firmě inovovat, ale nevědí, jak na to. Nyní probíhá již třetí ročník.

Studenti absolvují profesionální vzdělávací program se zkušenými lektory a odborníky na byznys – od mentorů dostanou zpětnou vazbu. Pro ty nejlepší existuje možnost registrovat projekt u agentury CzechInvest a s tím související možnost prezentovat projekt před potencionálními investory i v zahraničí.

Tudíž taková spolupráce může být jedině přínosná.

Jak je SIC financováno?

Jsme spolek, který je samosprávnou, dobrovolnou a nepolitickou organizací založenou za účelem zejména zajištění veřejné služby v oblasti podpory vytváření a kultivace inovačního prostředí v kraji.

Byl založen v roce 2015 čtyřmi zakládajícími členy, a to Středočeským krajem, Fyzikálním ústavem AV ČR, Astronomickým ústavem AV ČR a Výzkumným ústavem geodetickým, kartografickým a topografickým.

V roce 2018 se dalším řádným členem spolku stalo ČVUT Praha (společně se Středočeským krajem). Ostatní členové spolku jsou členové přidružení. Rozpočet SIC na rok 2019 byl schválen ve výši 65,9 milionu Kč, z toho dotace kraje činí 32,9 milionu Kč. Zbylá část je pokryta vlastní činností, krajskými, národními a mezinárodními projekty. Rozšiřujeme své projekty, které by do budoucna měly pokrýt část rozpočtu.

Jaké máte ohlasy na své působení?

Jednoznačně kladné. V rámci květnového Týdne inovací jsme představili videa a příběhy hrdinů Středočeského kraje. Veřejnost díky tomu měla možnost poznat, že za inovacemi stojí konkrétní lidé.

Abstraktnímu pojmu „inovace“ chceme vtisknout a přiřadit konkrétní tvář a příběh. Jak už jsem zmínil, inovace začíná v nás.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků