Hlavní obsah

Školy mohou získat miliardy na modernizaci učeben a inovace ve výuce

1. 4. 2019, 9:30
Novinky,

Na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání se díky evropskému Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), rozdělí 19,7 miliardy Kč. Jiný projekt zaměřený na inovace ve výuce má na starosti ministerstvo školství (MŠMT), to rozdělí čtvrt miliardy korun.

Foto: Michal Hron, Novinky

Ilustrační foto

Článek

„Postupně jsme na programy navýšili finance o více než 5,5 miliardy korun, protože intenzivně vnímáme potřebu realizace těchto projektů. Díky IROP mohou učitelé, žáci a studenti napříč regiony celé země využívat nové moderní učebny s kvalitním vybavením, které napomohou k zatraktivnění výuky odborných předmětů a k lepší uplatnitelnosti absolventů v budoucím životě,“ řekla k tomu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Program podporuje v oblasti infrastruktury škol a školních zařízení množství projektů a aktivit realizovaných mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami.

Část financí je zároveň určena školám k umožnění přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Podporuje se podle MMR i zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Kapacity školek

V oblasti předškolního vzdělávání směřuje IROP podporu do navyšování kapacit mateřských škol i dětských skupin. Financují se novostavby budov nebo nové pavilony pro předškolní vzdělávání. Celkem se již podpořilo 186 školkových zařízení za 2,8 miliardy Kč, v tomto ruce se podpoří další projekty za 1,2 miliardy.

„Podpora základním, středním a vyšším odborným školám je určena na budování a modernizaci odborných učeben pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyk,“ popsala ředitelka odboru komunikace MMR Veronika Vároši.

V případě ZŠ šlo podle ní o 318 projektů za 4,5 miliardy korun a dalších více než 400 milionů bylo letos v březnu nabídnuto 34 náhradním projektům. V oblasti SOŠ a VOŠ bylo podpořeno 271 projektů v hodnotě 3,8 miliardy korun a v zájmovém, neformální a celoživotním vzdělávání 60 projektů za 500 milionů. Další 3,2 miliardy směřují do rozvoje infrastruktury regionálního školství.

Rozpětí podporovaných oborů je široké, vybudovány jsou například digitální 3D laboratoře, virtuální svářecí dílny, dochází též k modernizacím školních statků a nákupu zemědělského vybavení, podporovány jsou i odborné učebny dílen či přírodovědné laboratoře a multimediální jazykové učebny.

Inovace v pedagogice

S evropskými dotacemi pracuje i resort školství. MŠMT rozdělí čtvrt miliardy korun, a to prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Peníze poputují mezi žadatele, kteří se zapojí do čerstvě vyhlášené výzvy Inovace v pedagogice.

Výzva cílí jak na projekty zavádějící inovativní aktivity do výuky, tak na projekty orientované na pedagogický výzkum.

O dotaci z Evropského sociálního fondu mohou v této výzvě žádat veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace, stejně tak orgány státní správy a samosprávy a jimi zřízené organizace – nebo další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

„Inovace v pedagogice jsou nedílnou podmínkou pro to, aby se systémově mohla změnit edukační realita v ČR. Budou mít přímý dopad jak na učitele, tak na žáky a celý vzdělávací proces. Slibujeme si od nich identifikaci zajímavých a hlavně přínosných proměn vzdělávání. V neposlední řadě výsledky výzvy využije ministerstvo školství při plánování úprav vzdělávacího systému,“ uvedl ministerský náměstek Václav Velčovský.

Projekty mohou být zaměřeny například na pilotní zavádění inovativních výukových metod a celkové zlepšování pedagogických a didaktických přístupů ve výuce. Podporovány budou i stáže zahraničních odborníků.

Výzva je rovněž zaměřena na pedagogický výzkum, konkrétně týkající se příčin školní neúspěšnosti u žáků 1. stupně ZŠ, rozdílů ve výsledcích a postojích žáků v jednotlivých školách a jejich souvislost s podmínkami učení, případně také toho, jaká je životní dráha neúspěšných maturantů.

Žádosti o podporu z výzvy se přijímají od 27. března do 30. srpna, přesně do 14 hodin posledního dne.

Reklama

Související články

Výběr článků