Podle mluvčí Linky bezpečí Reginy Jandové jsou počty dětí, které kvůli šikaně volají, s drobnými výkyvy meziročně podobné. Ze statistik vyplývá, že v roce 2010 na linku volalo kvůli šikaně 2432 dětí a v následujících pěti letech jejich počet klesal.

V roce 2015 řešila linka šikanu 1490krát. Od té doby počet volání kvůli šikaně kolísal zhruba mezi 2300 do 1800. Loni jich bylo 2182, za první letošní čtyři měsíce 702.

Dětem, které kvůli šikaně volají na Linku bezpečí, je nejčastěji od deseti do 16 let.

Šikana netrápí jen děti, ale i rodiče, kteří se jim snaží pomoci, ale často nevědí jak. „V rámci Rodičovské linky tvoří téma šikany průměrně deset procent z celkového počtu hovorů. Což je poměrně vysoké číslo vzhledem k tomu, že téma je velmi specifické,” řekla vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová.

Děti, které kvůli šikaně volají na Linku bezpečí, jsou nejčastěji ve věku od deseti do 16 let. Podle MŠMT se zhruba dvě třetiny případů agresivního chování ke spolužákům týkají základních škol a jedna třetina škol středních.

Fyzické útoky i kyberšikana

Linka bezpečí řeší hlavně fyzické napadání, ničení věcí a krádeže, dále verbální šikanu, jako jsou nepříjemné příkazy, manipulace a pomluvy, či izolaci dítěte z kolektivu. „Často jde o kombinaci obojího,” doplnila vedoucí Linky bezpečí a e-mailové poradny Kateřina Lišková.

Šikana mezi školáky? Prim hrají urážky a ponižování, říká analýza

Od roku 2010 narostl počet případů, kdy se děti na linku obracejí kvůli takzvané kyberšikaně, při níž útočníci používají třeba videozáznamy či textové zprávy.

Zatímco před deseti lety evidovala Linka bezpečí na toto téma 17 hovorů, v roce 2016 to bylo 106. V posledních třech letech nicméně jejich počet klesl na loňských 86.

Oběť často nezná důvod

Důvody šikany bývají podle Liškové různé a oběti je většinou neznají. „Pokud nějaký uvedou, pak to bývá kvůli rase, handicapu, sexuální orientaci, sociálním podmínkám nebo nemoci,” vyjmenovala.

Linka bezpečí v některých případech radí dětem a jejich rodičům obrátit se na policii, organizace sama s policií ale většinou kvůli šikaně nespolupracuje.

Šikana učitelů – žáky i vedením

Řešit vztahy ve školách a případy šikany může také školský ombudsman, který spolupracuje s odbornými odděleními ministerstva školství. Tato funkce existuje od roku 2014, nyní ji vykonává zakladatel ankety Zlatý Ámos Ladislav Hrzal.

„Například v minulém školním roce obdržel 46 stížností na šikanu. Jde o šikanu nejen mezi žáky, ale také si na šikanu od nadřízených stěžují pedagogové. Jedna stížnost byla na šikanu učitele střední školy od žáků,” sdělilo tiskové oddělení resortu školství.

Na potíže se šikanou ve škole má upozornit soutěž ministerstva

Šikana a bezpečné prostředí na školách obecně se dostaly do centra pozornosti zejména poté, co v únoru 2016 vyšla najevo kauza šikanované učitelky pražské střední průmyslové školy Na Třebešíně.

Ministerstvo od té doby aktualizovalo doporučení, která se vytváření zdravých vztahů ve školách týkají. Žáci i vyučující by měli být před šikanou lépe chráněni.