Analýza vzorků ze starých populací byla donedávna obtížná i proto, že vzorky byly poškozené vlivy prostředí. Metodický pokrok nejen v izolaci a zpracování starodávné DNA, ale i v sekvenčních technikách, nyní umožnil analyzovat čím dál tím starší vzorky.

Potomci velkomoravských velmožů žijí mezi námi

Databáze Ancient mtDNA database se zaměřuje na takzvanou mitochondriální DNA (mtDNA), která označuje DNA nacházející se v mitochondriích – tedy v organelách, ve kterých díky buněčném dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát.

„Tato mitochondriální DNA se dědí po mateřské linii a představuje jeden z klasických genetických znaků lidské populační genetiky, zejména díky dobře popsané geografické variabilitě (rozdíly mezi prostorově oddělenými populacemi) mitochondriálních linií,“ vysvětlila Markéta Růžičková z tiskového odboru Akademie věd.

Protože jsou mitochondriální genomy poměrně malé a vyskytují se v každé buňce těla ve více kopiích, je podle ní mitochondriální DNA dobrým materiálem pro studium genetické informace ze starodávných vzorků.

Více než 1100 vzorků

Nová databáze, kterou uspořádali vědci z Oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR, obsahuje více než 1100 vzorků úplné sekvence mtDNA a sadu identifikátorů.

Mezi ně patří například místo nálezu, datace, detaily o archeologické skupině či kultuře spojené s lokalitou, případně odkazy na publikaci.

Náhled zobrazující funkce databáze AmtDB

Náhled zobrazující funkce databáze AmtDB

FOTO: Akademie věd ČR

Všechny informace z databáze jsou volně ke stažení. Databáze má sloužit jako nástroj pro odborníky zabývající se výzkumem starodávné DNA a přidružených oborů – archeologie, antropologie, genetické genealogie.

„Je rovněž užitečným zdrojem informací pro všechny, které zajímá historie populací nejen na území střední Evropy,“ uzavřela Růžičková.