Veletrh Gaudeamus je zaměřen na pomaturitní vzdělávání a je důležitým informačním zdrojem především pro žáky středních škol.

Setkání se studenty i poradenský servis

Veletrh má nabízet to, co budoucí studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Jde zejména o přednášky vystavovatelů, možnost osobního setkání se zástupci a hlavně studenty jednotlivých škol.

Další součástí veletrhu je poradenský servis, který může návštěvníkům pomoci při volbě jejich budoucího studia. Dozvědí se i podmínky přijímacích řízení.

Skoro 450 univerzit nejen z ČR

Veletrh nabídne 438 zastoupených univerzit, vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí, celkem více než 10 tisíc studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze 14 zemí: z Velké Británie, Číny, Dánska, Slovenska, Nizozemska, Švýcarska, Francie, Německa, Singapuru, Švédska, Slovinska, Spojených státůŠpanělska.

Novinkou letošního ročníku veletrhu Gaudeamus bude prezentace Jihomoravského kraje a jeho významných zaměstnavatelů. Studenti tak budou moci na veletrhu navštívit stánky technologických firem, setkat se s jejich zaměstnanci a dozvědět se zajímavosti o jejich činnosti, o nabídce praxí, stáží a uplatnění v průběhu i po skončení studia.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V něm proběhne speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol nebo ministerstva školství.

Na zájemce čeká i doprovodný vzdělávací program Věda a život.

Celá akce bude slavnostně zahájena 23. října v 8:30 v přednáškovém sále B pavilonu V. Účast na zahájení potvrdili hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, prorektor pro zahraniční vztahy Vysokého učení technického (VUT) v Brně Jiří Hirš, vedoucí Koncepčního oddělení odboru vysokých škol MŠMT Tomáš Fliegel či organizační garant a ředitel veletrhu Pavel Mikula.

Na podzim v Brně, v zimě v Praze

Zatím poslední veletrh Gaudeamus proběhl letos v lednu v Praze. [celá zpráva]

V Brně se tato událost konala loni na přelomu října a listopadu. [celá zpráva]

V Česku se pravidelně koná jen v těchto dvou největších městech, v Brně má delší tradici.