„K měření lokální svalové zátěže jsme zkonstruovali zařízení, tzv. DataLogger, které se nasadí na ruce, na nichž snímá četnost pohybů, sílu a polohu. Testy zařízení a ověření jeho funkčnosti jsme provedli při čtyřiceti měřeních ve výrobních i nevýrobních podnicích,“ představil výsledky vedoucí projektu David Tuček.

Měření i přímo na prstech

Zařízení lze využít především na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání rukou při četných nebo opakovaných pohybech spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Měření je možné provést i s běžně používanými ochrannými rukavicemi.

„Výhodou DataLoggeru je, že svalovou zátěž dokáže měřit přímo na prstech a dlaních, nikoli jen na předloktí, jak tomu bylo u dosud používané metody,“ vysvětlil Tuček.

FOTO: UTB

Svalovou aktivitu, která při překročení hygienických limitů může vést ke zdravotním komplikacím, jako je syndrom karpálního tunelu, tak podle něj půjde zobrazovat daleko přesněji.

„Po našem měření lze v ideálním případě na pracovišti zavést nápravná ergonomická opatření, která lokální svalovou zátěž eliminují,“ dodal.

V současné době přecházejí odborníci do fáze komerčního měření ve firmách, snahou je také využít vynález v lékařství.

Fakulta zlínské školy byla hlavním řešitelem projektu, jejími partnery byly Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Moravskoslezský automobilový klastr a společnost Preventado medical.