Hlavní obsah

Vynález zlínské univerzity změří svalovou zátěž

14. 3. 2017, 16:31
Novinky,

Jak předejít vzniku syndromu karpálního tunelu a jak nejlépe změřit lokální svalovou zátěž? To byly hlavní cíle výzkumného projektu, na němž se podíleli odborníci z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Výsledkem je vynález, na který Úřad průmyslového vlastnictví vydal začátkem roku patentovou listinu.

Foto: UTB

DataLogger se může využít na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání rukou.

Článek

„K měření lokální svalové zátěže jsme zkonstruovali zařízení, tzv. DataLogger, které se nasadí na ruce, na nichž snímá četnost pohybů, sílu a polohu. Testy zařízení a ověření jeho funkčnosti jsme provedli při čtyřiceti měřeních ve výrobních i nevýrobních podnicích,“ představil výsledky vedoucí projektu David Tuček.

Měření i přímo na prstech

Zařízení lze využít především na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání rukou při četných nebo opakovaných pohybech spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Měření je možné provést i s běžně používanými ochrannými rukavicemi.

„Výhodou DataLoggeru je, že svalovou zátěž dokáže měřit přímo na prstech a dlaních, nikoli jen na předloktí, jak tomu bylo u dosud používané metody,“ vysvětlil Tuček.

Foto: UTB

Svalovou aktivitu, která při překročení hygienických limitů může vést ke zdravotním komplikacím, jako je syndrom karpálního tunelu, tak podle něj půjde zobrazovat daleko přesněji.

„Po našem měření lze v ideálním případě na pracovišti zavést nápravná ergonomická opatření, která lokální svalovou zátěž eliminují,“ dodal.

V současné době přecházejí odborníci do fáze komerčního měření ve firmách, snahou je také využít vynález v lékařství.

Fakulta zlínské školy byla hlavním řešitelem projektu, jejími partnery byly Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Moravskoslezský automobilový klastr a společnost Preventado medical.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků