„Mapathon je setkání, na kterém se tvoří mapy. V našem případě to bude pro mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic, která působí ve více než 60 zemích světa a často se do nezmapovaných oblastí dostává. Na podkladu leteckého snímku budou účastníci mapovat – klikat komunikace, budovy či cokoli, co se bude v terénu nacházet. Pomohou tak vzniku chybějících map, jež usnadní práci humanitárním pracovníkům,“ uvedl Jiří Pánek z katedry rozvojových studií.

Záměrem není přivést odborníky, ale veřejnost

Lékaři bez hranic zasahují v případě epidemií, přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů nebo při léčbě opomíjených nemocí.

Cílem 1. olomouckého mapathonu není přilákat odborníky na mapování, vítáni jsou naopak zájemci z řad veřejnosti, které baví mapy a je jim blízká i tematika humanitární pomoci. S sebou si musejí přinést jen vlastní notebook. Připojení k internetu i odborné vedení zajistí organizátoři.

Nezmapovaná místa často obývají desetitisíce lidí

Akce se uskuteční od 18 do 21 hodin v budově na adrese 17. listopadu 12 v Olomouci v rámci Dnů geografie. Konat se bude v předvečer konference Mapování GIS Rozvoj vol. 4, která se zaměřuje na možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) a mapování v rozvojových zemích. Na mapathon se lze přihlásit předem na Facebooku nebo na mail jiri.panek@upol.cz.

Projekt Missing maps vznikl v roce 2014 z iniciativy Lékařů bez hranic, Červeného kříže a Humanitární sekce OpenStreetMap. Vycházel ze zkušenosti humanitárních pracovníků, kteří mají při pohybu v terénu často k dispozici jen rukou kreslené, tím pádem jen velmi přibližné mapy. Místa, která nejsou zmapovaná, však často obývají i desetitisíce lidí.