V expozici Živá voda se nachází interaktivní pískoviště. „Jedná se o formu videomappingu na písek, který ale díky 3D kameře reaguje na to, jak se hmota tvaruje. Lidé vytvoří různé typy moří, zelené planiny, skály i jícen sopky,“ popisuje Jitka Doležalová z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP.

Studium organismů kolem nás

Zájemci o biologii se podívají do světa mikroskopických organismů a prozkoumají pouhou kapičku vody. Díky mikroskopům objeví organismy, které žijí běžně v okolí, ale lidskému oku zcela unikají.

Na konci listopadu přibydou i dřevěné hlavolamy - Tajemné pyramidy, Překrývající se kruhy a Black box.

„K úspěšnému řešení těchto hlavolamů je nutný jistý objevitelský vhled. Lidé by se měli oprostit od navyklých šablon myšlení a jednotlivé části hlavolamů k sobě přikládat atypickým způsobem,“ říká Pavlína Krejčí, koordinátorka expozice Rozum v hrsti.

FOTO: Pevnost poznání

V této sekci bude nově také Vlajková abeceda, která se používá k vizuálnímu dorozumívání na dálku, především v námořní dopravě, již mnoho staletí.

„Pro všechny fanoušky fyziky a matematiky bude jistě potěšením dlouhá kuličková dráha, kde je využito mnohých fyzikálních poznatků z oblasti mechaniky, jako například Archimedův šroub, nakloněná rovina či zrychlení,“ doplňuje Krejčí.

Každou sekundu vydá Slunce miliónkrát více energie než lidstvo za rok

Ve druhém patře Pevnosti poznání se lidé podívají do tajemného vesmíru. Ve stálém programu digitálního planetária se objevila nová položka populárně-naučného filmu Neuvěřitelné Slunce.

„Každou sekundu Slunce vyzáří miliónkrát více energie, než kolik lidstvo spotřebuje za celý rok. Kde se tak obrovské množství energie bere? Diváci si prohlédnou naši hvězdu v úžasných detailech prostřednictvím časosběrů,“ dodává Roman Chvátal, koordinátor expozice Světlo a tma.