Například na Ostravské univerzitě (OU) se mohou zájemci přihlásit do zbrusu nových oborů, které získaly akreditaci teprve v červnu. „Studenti se mohou například přihlásit až do 18. srpna na přírodovědeckou fakultu na nový navazující magisterský obor modelování v environmentální geografii,“ sdělila mluvčí OU Eva Kijonková. Do 18. srpna se zájemci mohou hlásit také na bakalářské obory aplikovaná matematika, aplikovaná fyzika a informatika.

Také Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) má ještě volná místa. „Do 19. srpna si mohou podat přihlášku zájemci o studium bakalářských studijních programů nanotechnologie a mechatronika. Jedná se moderní a velmi perspektivní obory,“ sdělila Právu mluvčí VŠB Táňa Kantorková. Dodala, že do tohoto čtvrtku pak přijímá přihlášky také hornicko-geologická fakulta. „Zde si mohou studenti vybrat z pestré nabídky studijních programů a studijních oborů. Od geologie, hornictví přes životní prostředí,“ upřesnila Kantorková.

Šanci mají studenti i na Slezské univerzitě v Opavě (SU). Až do 30. srpna přijímá například přihlášky jejich obchodně podnikatelská fakulta, která leží v Karviné. „Jedná se o bakalářské obory hospodářská politika a správa, ekonomika a management, systémové inženýrství a informatika a obor gastronomie, hotelnictví a turismus,“ vyjmenoval Martin Kůs z oddělení pro styk s veřejností SU. Vysoká škola také nabízí ještě volná místa v navazujícím magisterském studiu již vyjmenovaných bakalářských oborů kromě gastronomie.

Přijímají také ještě soukromé vysoké školy v kraji. Například si zájemci mohou podat až do září přihlášku na Vysokou školu podnikání v Ostravě. Podrobnější informace naleznou uchazeči o vysokoškolské vzdělání na webu všech v článku zmíněných vysokých škol, kde také mohou vyplnit elektronickou přihlášku.