Hlavní obsah
Foto: Miroslav Knotek

Zrekonstruovaná Lábkova ulice zvyšuje kapacitu i komfort parkování

Další v minulém týdnu zrealizovanou investiční akcí se může pochlubit plzeňský centrální obvod. Tentokrát jde o rekonstrukci místní komunikace Lábkova v plzeňských Skvrňanech, která kromě zcela nového celkového vzhledu této komunikace přinesla i zvýšení počtu parkovacích míst.

Foto: Miroslav Knotek
Zrekonstruovaná Lábkova ulice zvyšuje kapacitu i komfort parkování

„Tato komunikace byla původně asfaltová se dvěma protisměrnými jízdními pásy oddělenými travnatým ostrůvkem vymezeným žulovou obrubou, přičemž v jednom nefunkčním průjezdném pruhu se živelně parkovalo. Zrealizováno bylo celkem 174 šikmých parkovacích stání včetně stání vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, což v konečném důsledku znamená navýšení téměř o 100 parkovacích stání oproti předchozímu stavu,” vypočítává Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu odpovědný za investiční výstavbu.

Původní komunikace byla kompletně zrušena od Vejprnické ulice až za stávající lávku a nahrazena novou obousměrnou komunikací, která je v úseku dlouhém zhruba 90 metrů z důvodu bezpečnosti směrově rozdělena dělícím ostrůvkem a dopravním stínem.

„Tomu, že se projekt podaří zahájit a vůbec dokončit ještě v roce 2019, jsem moc nevěřil, protože ještě v lednu byl po téměř dvou letech ve stavu rozpracované projektové dokumentace bez stavebního povolení. Nakonec se díky mnoha jednáním a značnému úsilí všech zúčastněných včetně zhotovitele realizace podařila, za což všem patří velký dík. V rámci stavby se nám podařilo docílit také významné úspory nákladů a zkrácení termínů,” dodal Petr Baloun.

Rekonstrukce komunikace stála 12 240 000 Kč, což je o 8 960 000 Kč méně oproti původně plánovaným nákladům stavby. Skutečná doba rekonstrukce byla 4 měsíce, což je o měsíc méně, než ve smlouvě stanovený termín. V případě, že by nastala nutnost přerušení stavby z klimatických důvodů, činí zkrácení termínu dokonce několik měsíců. Projekt se také podařilo upravit v souvislosti s moderními trendy hospodaření s dešťovými vodami.

„Zažádali jsme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, aby srážková voda nezůstávala na povrchu, ale vsakovala se do země, což je dnes prioritní způsob hospodaření se srážkovými vodami,” informoval David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků