Hlavní obsah
Monitoring pro zdraví nebezpečných prachových částic PM2,5 a benzo(a)pyrenu v bytě na Spořilově Foto: SOS Spořilov

Zplodiny z dopravy jsou rizikovým zdravotním faktorem, zejména v oblastech s extrémním zatížením

Znečištěné ovzduší z dopravy je významným rizikovým faktorem pro naše zdraví. Nebezpečí roste zejména v dopravně extrémně zatížených oblastech, jakými jsou Praha a především kamiony předimenzovaný pražský Spořilov.

Monitoring pro zdraví nebezpečných prachových částic PM2,5 a benzo(a)pyrenu v bytě na Spořilově Foto: SOS Spořilov
Zplodiny z dopravy jsou rizikovým zdravotním faktorem, zejména v oblastech s extrémním zatížením

Podle E. Rychlíkové (Zdravotní ústav) existuje vztah mezi vlivem částic, úmrtností a počtem příjmů do nemocnic pro chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální, srdeční a cévní choroby, pro cukrovku, příznaků zhoršení a nutnosti léčby u astmatu, nebo rostoucím rizikem infarktu myokardu, zápalu plic, systémových zánětů, poruch povrchu cévních stěn, rozvoj sklerózy, nárůst vzniku infekcí a plicní rakoviny.

Venkovní znečištění ovzduší a výfukové plyny dieslových motorů patří mezi prokázané lidské karcinogeny, stejně jako prachové částice PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren.

Nadměrnou dopravou jsou v Praze postiženy statisíce lidí, nikde však není doprava nakumulována tak jako na Spořilově. Občanské sdružení SOS Spořilov upozornilo řadu institucí na významná zdravotní rizika na základě vlastních dotazníkových šetření. Stížnosti spořilovských občanů vyslyšela senátorka Syková (ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR) a zorganizovala rozsáhlý výzkum.

Na Spořilově byly letos měřeny odborníky z ÚEM pod vedením R. Šráma jemné prachové částice (PM2,5) a benzo (a)pyren ve vnitřním i vnějším prostředí. V rámci ČR šlo o unikátní systém monitoringu. Byla vypracována studie, ke které místostarosta MČ Praha 4 Bodenlos uvádí, že lidé na Spořilově jsou dopravou vážně ohroženi na zdraví. Dodává, že „MČ Praha 4 společně s ČVUT a partnery zahájí proto co nejdříve implementaci systému monitorování dopadů dopravy na životní prostředí TRAFFICSENSNET. Projekt zajistí na 30 měřících jednotkách on-line měření emisí SO2, NO2, CO, VOC (těkavé organické látky), jemné částice PM2.5 a PM10 a měření úrovně hluku v lokalitě Spořilova."

Ke zdravotním rizikům E. Rychlíková dodala: „Zdravotní riziko vycházející ze znečištění ovzduší na Spořilově pravděpodobně existuje. Hodnocení zdravotního rizika v souvislosti se zvýšenou koncentrací prachových částic (PM10, PM2,5) ukazuje, že úmrtnost u všech typů diagnóz bude zvýšená o aditivní úmrtnost vycházející z působení částic na zdraví o 12 procent, u kardiovaskulárních onemocnění o 24 procent a u nádorů plic o 28 procent. Spořilov patří do oblasti zhoršené kvality ovzduší (OZKO), kde je nutné zpracovat program zlepšení kvality ovzduší a zajistit opatření pro obyvatele.”

Upozorňuje dále na zvýšené hodnoty rizikového benzenu a PAU a překračování ročních imisních limitů benzo(a)pyrenu. Na Spořilově může zemřít až 12 osob ročně v důsledku zatížení prostředí jemnými prachovými částicemi.

Rozsáhlá měření na Spořilově prováděl také M. Vojtíšek z ČVUT, který uvádí, že místy zjistil násobně až řádově vyšší koncentrace nanočástic než je městské pozadí. Pokud jde o ultrajemné částice, uvádí M. Dostál (ÚEM), že v případě Prahy může být dáno do souvislosti s vyšším množstvím UFP v ovzduší 15 úmrtí denně.      

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků