Hlavní obsah
Zlínský kraj podpoří i včelaře. Foto: Zlínský kraj

Zlínský kraj podpoří dotacemi včelaře, vodohospodářské projekty a boj proti suchu

Rada Zlínského kraje schválila 31,2 milionu korun na podporu včelařství, ekologických aktivit, vodohospodářské infrastruktury a podpořila rovněž program na zmírnění následků sucha v lesích.

Zlínský kraj podpoří i včelaře. Foto: Zlínský kraj
Zlínský kraj podpoří dotacemi včelaře, vodohospodářské projekty a boj proti suchu

Program Podpora včelařství ve Zlínském kraji si klade za cíl pomoci začínajícím i stávajícím včelařům.

„Chceme včelařům přispět na pořízení základního i doporučeného vybavení. Jsme si vědomi toho, že je i nadále potřeba zkvalitňovat chov včelstev, soustavně pečovat o jejich dobrý zdravotní stav a snižovat výskyt moru včelího plodu,“ řekla Margita Balaštíková, krajská radní pro zemědělství a životní prostředí, a doplnila, že na tento program je vyčleněna částka 1,2 milionu korun.

Program Podpora ekologických aktivit v kraji má zvýšit kvalitu činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji.

„Dotací 1,5 milionu korun bychom rádi motivovali žadatele k vytvoření nových výukových materiálů a programů. Chceme docílit aktivnějšího zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí,“ sdělila Margita Balaštíková.

Cílem programu Podpora vodohospodářské infrastruktury je zvýšení vybavenosti obcí Zlínského kraje vodohospodářskou infrastrukturou, dále navýšení počtu obyvatel napojených na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod a celkové zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství. V programu může být rozděleno až 21 milionů korun.

„Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích je určen vlastníkům lesů. Jeho cílem je zmírnění následků sucha, a to zvýšením biodiverzity lesních porostů primárně oslabených nedostatkem srážek a usměrnění odtoku srážkové vody na lesních svážnicích a technologických linkách. Celková částka určená pro tento program je 7,5 milionu korun,“ doplnila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Všechny programy budou společně s formuláři žádosti zveřejněny na úřední desce a na webu Zlínského kraje, a to za podmínky schválení rozpočtu na rok 2020 Zastupitelstvem Zlínského kraje, jež zasedá 16. prosince.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků