Hlavní obsah
Foto: Magistrát města Zlína

Zlínské náměstí čeká proměna, příprava revitalizace se posunula do další fáze

Příprava revitalizace náměstí Míru pokračuje. Uzavření smlouvy s vítězem v minulém roce ukončené soutěže o návrh Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně je v tomto procesu jeho dalším krokem.

Foto: Magistrát města Zlína
Zlínské náměstí čeká proměna, příprava revitalizace se posunula do další fáze

V souladu se zákonnými požadavky nyní statutární město Zlín zahájí proces jednacího řízení bez uveřejnění, ve kterém vyzve k uzavření smlouvy účastníka soutěže, který se umístil na prvním místě, tedy společnost P.P.Architects s. r. o. z Brna.

Pokud se město s nejvýše umístěným účastníkem nedohodne, budou pokračovat jednání s druhým, případně třetím účastníkem. Předmětem smlouvy bude dopracování vybraného návrhu a kompletní projektová dokumentace pro povolení stavby.

V první fázi soutěže na Revitalizaci náměstí Míru ve Zlíně měli její účastníci za úkol vytvořit koncept funkčního a architektonicko-urbanistického řešení celého území včetně předpokládané etapizace jednotlivých celků.

„Součástí zadání bylo také vytvoření podmínek pro umístění alespoň 250 odstavných stání pro automobily. Na základě jednání jsme minimální počet parkovacích míst snížili na zhruba 150 a zároveň apelujeme na architekty, aby první etapu nebrali jako dočasnou a dávala smysl i bez druhé etapy zastavující část parčíku, která byla ideová a nemusí tak být v budoucnu realizována,“ vysvětlil primátor Jiří Korec.

Protože jde nejen o úpravu povrchů a vybudování velké podzemní stavby, ale dojde i k výraznému zásahu do všech v náměstí umístěných podzemních sítí, bude projekční a inženýrská činnost rozložena odhadem do příštích dvou let. K zahájení prací tedy nedojde před oslavami jubilejního 700. letého výročí první písemné zmínky o Zlíně.

Vzhledem k tomu, že od poslední rozsáhlejší rekonstrukce náměstí uběhlo třicet let, projevují se na ploše známky každodenního provozu. Současně je ale patrné, že podoba náměstí neodpovídá ani současným trendům a požadavkům města.

Z tohoto důvodu město v roce 2018 vyhlásilo veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž. Předmětem soutěžního zadání byla samotná plocha náměstí, umístění podzemního parkoviště, pódium se zázemím, ale také navazující veřejné plochy jako jsou Rašínova a Bartošova ulice či plocha před kostelem.

V druhé, výhledové etapě měli soutěžící ztvárnit ideální cílovou podobu náměstí za předpokladu umožnění zástavby v historicky zastavěné jižní části náměstí. Naprostá většina z celkově 24 doručených návrhů pak tuto možnost využila.

„Nyní nás čeká velmi zodpovědná práce na rozpracování původního oceněného návrhu do větší podrobnosti, přičemž hodláme do tohoto procesu náležitě zapojit také majitele okolních nemovitostí,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada.

Původně odhadované celkové výše investičních nákladů na rekonstrukci náměstí Míru ve Zlíně v 1. etapě činily zhruba 300 milionů Kč.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků