Hlavní obsah
Ing. Juraj Molnár Foto: Ondřej Šlechtický

Zateplení příbramských školek má zpoždění

Ačkoliv realizace kompletního zateplení budov mateřských škol a základní umělecké školy v Příbrami měla začít se začátkem prázdnin, smlouvy o dílo byly podepsány až 2. srpna.

Ing. Juraj Molnár Foto: Ondřej Šlechtický
Zateplení příbramských školek má zpoždění

I přesto, že hlavní část prací měla probíhat o prázdninách, vzniklo zhruba měsíční zpoždění, které má mimo jiné za následek například nemožnost užívat zahrady u školek a samotný stavební ruch sebou nese určité snížení komfortu ve školkách. Podle radního Ing. Juraje Molnára, který má školství a dotace ve své gesci, však provoz školek ohrožen není.

"Jsem v pravidelném kontaktu s ředitelkami a v současné době práce na rekonstrukci nijak neohrožují provoz školek, na druhou stranu mě mrzí, že se nepodařilo dodržet původní plán a nastalo zpoždění. Musíme mít ale na paměti cíl rekonstrukce, který povede nejen k úsporám za vytápění, ale děti budou mít lepší a hezčí prostředí, což je nejdůležitější," uvedl Molnár.

Objevují se názory, že za zpoždění může zadavatel zakázky, tedy město samotné, to ale Ing. Molnár jednoznačně odmítl - pro úplnost shrnul časový sled událostí.

"V polovině prosince 2012 obdrželo město Příbram ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Registrační list na projekty energetických úspor v objektech MŠ a ZUŠ, ihned poté bylo zadáno zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, 27. února 2013 byla na SFŽP předána projektová dokumentace, ve stupni pro provádění staveb, 8. března zaslalo město Příbram SFŽP k posouzení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Až 30. dubna 2013 jsme obdrželi připomínky k zadávací dokumentaci, které byly zpracovány, a následně byla dokumentace předložena Radě města, která ji schválila. SFŽP zde nedodržel lhůtu 30 dnů a připomínky zaslal po více než 50 dnech,” sdělil radní Molnár.

„Neprodleně po schválení materiálu Radou města, 10. května 2013, bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, konec lhůty pro podání nabídek byl stanoven na 5. června. V průběhu posuzování a hodnocení nabídek vznikl ze strany města požadavek na doložení dalších listin k prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů, čímž došlo k prodloužení doby posuzování a hodnocení nabídek. Na svém jednání 1. července 2013 vybrala Rada města vítězného uchazeče. Jelikož si některé společnosti nevyzvedly datové zprávy s rozhodnutím, muselo být uplatněno tzv. doručení fikcí, které bylo naplněno 13. července. S ohledem na toto, vzniklo další nutné zdržení a lhůta pro vznesení námitek ze zákona skončila 29. července 2013. Jakmile byla tato lhůta úspěšně překonána, byly 2. srpna 2013 podepsány příslušné smlouvy o dílo," dodal radní.

S ohledem na to, že se jedná o budovy pro děti a že se mohou také zhoršit klimatické podmínky, věří radní Juraj Molnár, že práce budou postupovat urychleně: "Město Příbram udělá maximum proto, aby realizace ze strany dodavatele proběhla v požadované kvalitě a samozřejmě v termínu a také mojí prioritou je zateplování sledovat, komunikovat s ředitelkami a řešit eventuální komplikace. Zpoždění mě opravdu mrzí, ale hlavní podíl nenese město, ale Státní fond životního prostředí,” řekl Ing. Molnár. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků